Undang-Undang

Undang-undang, Tidak Terhad Dengan Beberapa Definisi

Posted by Blog Malaysia di Januari 27, 2008

Undang-undang dalam politik dan perundangan, merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-ahli masyarakat. Biasanya ini adalah peraturan sesuatu negara. Jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah/polis. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup, bekerja dan bersosial antara satu sama lain. Kadangkala, undang-undang juga dibuat oleh sekumpulan orang yang berfikiran sama.

Undang-undang secara lazimnya ditadbir oleh suatu sistem mahkamah dimana hakim (kadangkala dengan bantuan juri atau lay magistrate) mendengar pertikaian diantara pihak, dan mengaplikasi satu set peraturan untuk memastikan satu keputusan yang adil. Cara dimana undang-undang ditadbir dipanggil sistem perundangan, yang lazimnya berkembang mengikut adat-adat sendiri sesebuah negara.

Kebanyakan negara mengharapkan polis untuk menguatkuasakan undang-undang. Pegawai polis lazimnya harus terlatih dalam penguatkuasaan undang-undang sebelum mereka dibenarkan melakukan sesuatu dibawah warna undang-undang, untuk mengeluarkan amaran berbentuk undang-undang dan petikan, untuk mengarahkan satu pencarian atau apa-apa lagi waran membuat penangkapan.

Pengamal undang-undang lazimnya mesti mendapat latihan secara professional dalam undang-undang sebelum mereka dibenarkan mewakili satu pihak dalam satu mahkamah undang-undang, merangka dokumen undang-undang, atau memberi bantuan guaman.

Di kebanyakan negara di dunia, undang-undang yang paling agung ialah di dalam bentuk Akta Parlimen. Di peringkat kerajaan negeri dan tempatan pula terdapat undang-undang seperti undang-undang negeri dan undang-undang kecil. Di bawahnya pula ialah satu sumber undang-undang yang dikenali sebagai “Common Law” yang berasal dari United Kingdom dan lazimnya digunakan di negara-negara Komanwel. Selain itu, di negara-negara Islam terdapat pula undang-undang syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sumber undang-undang yang lain termasuklah adat istiadat dan agama.

Sistem perundangan Common Law

Sistem perundangan Common Law adalah tradisi Inggeris berdasarkan keputusan-keputusan mahkamah yang dulu mengikat kes-kes seterusnya dengan pengamalan doktrin stare decisis. Perlulah difahami bahawa istilah Common Law adalah istilah teknikal dan bukan merujuk kepada makna literal. Sistem ini sekarang diamalkan di Ireland, United Kingdom, Australia, New Zealand, Afrika Selatan, Kanada (tidak termasuk Quebec), dan Amerika Syarikat) (negeri Louisiana menggunakan kedua-dua common law dan sistem perundangan sivil Napoleon). Sebagai tambahan, negara-negara lain seperti Malaysia, Pakistan, India dan Nigeria beroperasi berdasarkan campuran common law dengan undang-undang adat istiadat dan agama tempatan.

Sistem perundangan sivil

Sistem perundangan sivil adalah undang-undang berkod yang mengunapakai satu sistem peraturan komprehensif yang diaplikasi dan ditafsir oleh para hakim. Ia merupakan sistem perundangan yang paling meluas pengamalannya di seluruh dunia dengan 60% daripada penduduk dunia menduduki negara yang ditadbir oleh sistem perundangan sivil.

Apabila undang-undang sivil dirujuk sebagai sistem perundangan, maka konsepnya perlulah dibezakan dengan istilah undang-undang sivil (yang merujuk kepada jenis undang-undang)di dalam sesebuah negara.Sistem perundangan sivil adalah merujuk kepada sistem perundangan yang berasal daripada sistem perundangan Roman. Sistem perundangan ini diamalkan di kebanyakan negara Eropah. Manakala istilah undang-undang sivil (yang bukan merujuk kepada sistem) adalah merupakan undang-undang yang mengawal kegiatan sivil sesebuah masyarakat seperti undang-undang kontrak, undang-undang tanah dan sebagainya. Selalunya undang-undang yang mengawal kegiatan sivil sesebuah masyarakat dibezakan dengan undang-undang jenayah.

Pembezaan paling ketara sistem perundangan sivil dengan common law adalah bahawa secara lazimnya, hanya enakmen legislatif adalah mengikat dari segi undang-undang, tetapi bukan kes-kes duluan, kecualilah satu perkara yang serupa telah diputuskan oleh mahkamah yang lebih agung. Tetapi sebagai satu pengamalan yang praktikal, mahkamah-mahkamah biasanya mengikut keputusan mereka yang lalu. Tambahan pula, dalam sesetengah sistem perundangan sivil (sebagai contoh di Jerman), tulisan para cendakiawan undang-undang mempunyai pengaruh yang kuat keatas mahkamah-mahkamah.

Dalam kebanyakan bidang kuasa pusat undang-undang khusus adalah kodifikasi dalam bentuk kod sivil, tetapi di sesetengah bidang seperti di Scotland, mereka tidak pula dikodifikasikan. Sistem perundangan sivil sebagaimana dinotakan diatas mempunyai asas dalam undang-undang Rom, yang diamalkan oleh para cendakiawan dan mahkamah daripada zaman pertengahan Eropah. Kebanyakan sistem moden kini berbalik kepada gerakan kodifikasi abad ke-19. Kod sivil ramai negara, terutama bekas jajahan Perancis dan Sepanyol menyerupai Code Napoléon dalam sesetengah hal tetapi tidak untuk kawasan Eropah timur, Eropah tengah, Scandinavia dan negara-negara Asia timur. Dinotakan juga bahawa BGB Jerman diolah daripada undang-undang Rom dan tradisi perundangan Jerman sendiri, dan adalah satu pengaruh kepada kod sivil dalam negara lain.

Kepentingan Code Napoléon tidaklah boleh diperbesarkan kerana ia hanya merangkumi sesetengah cabang undang-undang khusus, dimana kod-kod lain pula mentadbir undang-undang koperat, undang-undang cukai dan undang-undang perlembagaan.

Sistem perundangan adat

Undang-undang adat istiadat adalah sistem perundangan yang telah berkembang mengikut acuannya sendiri dalam sesebuah negara dan telah diadaptasikan mengikut keperluan satu budaya. Notakan juga bahawa undang-undang adat juga boleh relevan dalam bidang kuasa mengikut tradisi perundangan lain dalam bidang atau subbidang perundangan dimana tiada enakmen legislatif yang wujud. Sebagai contoh, di Austria, para cendakiawan undang-undang khusus sering berkata bahawa undang-undang adat terus wujud, manakala cendakiawan undang-undang umum mempertikaikan dakwaan ini. Walau bagaimanapun, mencari contoh yang relaven dari segi praktikal adalah susah.

Sistem perundangan agama

Ramai negara mendasarkan sistem perundangan mereka yang berkait agama keatas kawalan agama itu sendiri, sebagai contoh ajaran dalam Mitzvah yang didasarkan agama Yahudi. Sistem yang paling dominan yang berbentuk begini adalah Syariah atau undang-undang Islam. Pada hari ini, undang-undang ini hidup dalam bentuk yang paling tulen hanyalah di Arab Saudi akan tetapi negara-negara Islam lainnya juga mengamalkan ia dengan campuran sistem perundangan lain, sebagai contoh Malaysia mengaplikasi sesetengahnya dalam perihal seperti perceraian dan pembahagian harta.

Halakha atau undang-undang Yahudi diikuti pengikut orthodoks dan pengikut konservatif Yahudi (dalam bentuk berbeza mengikut mazhab) dengan berkait kedua-dua segi agama disamping segi sivil. Akan tetapi berbeza dengan Syariah, tiada negara di dunia kini yang mengamalkan undang-undang Halakha dengan sepenuhnya, termasuklah Israel sendiri.

Pada peringkat yang lebih kecil, masih ada kawasan di dunia ini yang mengamalkan undang-undang kanun yang diikuti penganut Katolik serta Anglican dan satu sistem perundangan yang serupa diamalkan oleh Gereja Orthodoks Timur. Tetapi, undang-undang kanun Kristian hari ini berkait dengan agama sahaja, tidak seperti Syariah yang merangkumi segala aspek kehidupan seperti harta, kontrak, hubungan perdagangan dan perlindungan ganti rugi) serta undang-undang pentadbiran.

Sistem perundangan Sosialis

Sistem perundangan Sosialis (kadangkala dirujuk sebagai sistem perundangan Komunis) pula telah diamalkan di kebanyakan negara-negara komunis seperti bekas Kesatuan Republik Sosialis Soviet dan China akan tetapi sama seperti ideologinya semakim pudar dan lenyap ketulenannya. Kedua negara yang disebut ini kini lebih cenderung kepada perundangan sivil seperti kebanyakan negara lain.

Badan undang-undang

Dalam istilah yang paling meluas, badan undang-undang boleh di subbahagiankan diatas dasar dimana siapakah pihak-pihak kepada satu tindakan. Adalah selalu untuk bidang perundangan yang kelihatan berbeza mempunyai pertindanan.

Undang-undang khusus

Cabang undang-undang khusus dalam satu sistem perundangan merangkumi undang-undang yang mengawal pertikaian antara individu peribadi (bukan negara). Cabang ini adalah cabang paling komprehensif undang-undang kerana berkait dengan semua kecederaan bukan jenayah yang dilakulan oleh seseorang kepada orang yang lain. Undang-undang khusus boleh merujuk kepada undang-undang sivil, tetapi tidak boleh dikelirukan dengan sistem perundangan sivil yang diamalkan ramai negara.

Undang-undang antarabangsa khusus adalah lanjutan pertikaian diantara individu yang merentasi persimpadanan. Ia merangkumi kesemua kontrak perdagangan seperti bil-bil muatan (untuk perkapalan) dan hak-hak individu seperti warisan harta. Elemen penting undang-undang antarabangsa khusus masih belum dikodifikasikan (sebagai contoh lex situs – tempat wajar pemilikan harta) tetapi telah diiktiraf pelbagai negara dengan itu masih wujud sebagai undang-undang adat.

Apabila tafsiran undang-undang antarabangsa khusus berlainan antara bidang-bidang kuasa, muncullah konflik undang-undang.

Undang-undang umum

Cabang undang-undang umum, secara umumnya, adalah undang-undang dalam suatu sistem perundangan yang merangkumi organisasi undang-undang pelbagai cabang kerajaan dan institusi-institusi negara, disamping pertikaian diantara negara dan individu peribadi yang bermastautin dalam negara berkenaan. Negara boleh membawa tindakan undang-undang keatas orang untuk perbuatan jenayah mereka, disamping pelanggaran undang-undang regulasi. Undang-undang umum boleh dibahagikan kepada tiga subkatagori; undang-undang Pentadbiran, Perlembagaan dan Jenayah.

Berdasarkan prinsip yang sama, individu juga boleh menyaman kerajaan untuk sebarang kesalahan yang ia timbulkan keatasnya. Ini termasuklah dasar pelanggaran regulasi, legislasi dalam perkara yang tidak menjadi bidang mereka, atau pelanggaran hak seseorang individu. Poin kedua-dua yang akhir ini biasanya diberi perlindungan dibawah perlembagaan satu negara.

Undang-undang prosidur

Undang-undang prosidur mengenai kawasan perundangan yang berkait proses undang-undang. Ini merangkumi siapa yang boleh mendapat akses kepada sistem kehakiman, bagaimana suatu bantahan dihantar, dan apakah hak-hak pihak yang termibat. Secara lazimnya, ini dibawah dalam suatu kod prosidur sivil dan kod prosidur jenayah sesuatu negara. Akan tetapi ini juga merangkumi bukti yang menentukan apakah cara yang boleh digunakan untuk membuktikan fakta, disamping undang-undang berkenaan ganti rugi.

Undang-undang antarabangsa

Undang-undang antarabangsa adalah undang-undang berkenaan antara negara, atau individu-individu negara-negara berasingan, atau organisasi antarabangsa. Kedua-dua sumber utama cabang ini adalah undang-undang adat istiadat dan triti.

Falsafah perundangan

Falsafah perundangan adalah satu cabang falsafah yang mengkaji persoalan asas mengenai undang-undang dan sistem perundangan seperti “Apakah itu undang-undang?”, “Apakah kriteria untuk pengesahan undang-undang?”, “Apakah perhubungan diantara moraliti dan undang-undang?” dan persoalan-persoalan serupa lain.

Dalam tradisi Barat terdapat beberapa sekolah pemikiran tentang asas falsafah undang-undang. Pertamanya, terdapat undang-undang semulajadi, yang cuba untuk menerangkan undang-undang sebagai satu kualiti yang berada dalam manusia yang dianugrahkan oleh alam. Kedua, terdapat positivisme yang mempercayai bahawa undang-undang hanyalah seratus-peratus ciptaan manusia yang digunakan masyarakat untuk menjaga keamanan sosial. Ketiganya terdapat realisme undang-undang yang mempercayai bahawa undang-undang adalah satu peraturan yang dikenakan sesuka hati, berdasarkan kepercayaan dan kecenderungan para hakim sahaja. Intepretasisme undang-undang adalah satu teori kontemporari undang-undang yang berlainan daripada positivisme dan undang-undang semulajadi. Tradisi Timur juga mempunyai falsafah perundangan tersendiri seperti legalisme.

Antropologi undang-undang

Undang-undang mempunyai satu demensi antropologi. Ia telah diiktiraf ahli falsafah Montesquieu bahawa sehingga sekarang, undang-undang dibentuk oleh masyarakat yang diperintahnya. Satu kontinum dimana pelbagai masyarakat boleh diletak membezakan “budaya undang-undang” dengan “budaya maruah”. Untuk mempunyai satu budaya undang-undang, masyarakat mesti berada dalam satu keadaan dimana ada satu kerajaan wujud yang penguasaannya adalah susah untuk dielak serta diiktiraf sebagai sah. Orang perseorangan mengambil pertikaian mereka kepada kerajaan dan agen mereka untuk penyelesaian. Keadaan ini dibezakan dengan budaya maruah dimana kepatuhan kepada hak dan barangan orang lain didasarkan ketakutan balas dendam yang mungkin menimpa mereka sekiranya mereka bertindak melanggarinya.

Budaya undang-undang mesti dijagai. Ia boleh menghilang dengan kepatuhan terhadap undang-undang yang beransur-ansur lenyap, yang berlaku sekiranya kerajaan terlalu lemah untuk menguatkuasakannya, ataupun larangan ketat yang cuba menghampuskan amalan-amalan yang telah sekian lama wujud dalam budaya atau subbudaya satu masyarakat (sebagai contoh, pengamalan dowri di India). Apabila satu budaya undang-undang lenyap, ada kemungkinan besar budaya maruah naik menggantikannya.

Perbezaan diantara budaya undang-undang dan budaya maruah adalah bersifat antropologi; ia tidak merangkumi falsafah perundangan atau satu sudut penglihatan dalaman undang-undang. Dalam budaya maruah, kebanyakan orang masih bersetuju bahawa undang-undang “masih wujud”. Para ahli falsafah undang-undang juga masih memanggil peraturan-peraturan mereka undang-undang untuk pelbagai tujuan.

Sejarah

Amalan undang-undang

Amalan undang-undang lazimnya dikawal oleh satu organisasi kerajaan atau satu badan regulasi bebas seperti persatuan peguam, majlis peguam, dan persatuan undang-undang. Untuk mengamalkan unang-undang, badan regulasi berkenaan mesti mengesahkan pengamal berkenaan. Biasanya ini memestikan pembelajaran undang-undang selama tiga atau empat tahun di fakulti undang-undang sesebuah universiti atau di sekolah undang-undang bebas. Kemudiannya, pelajar yang tamat pengajian undang-undangnya diberi ijazah Bachelor of Laws, Bachelor of Civil Law atau Juris Doctor. Selepas ini pula satu peperiksaan kemasukan (seperti kemasukan bar) perlu diduduki. Sesetengah negara pula mewajibkan satu lagi kelayakan vokasional sebelum seseorang dibenarkan mengamalkan undang-undang. Dalam kes dimana seseorang ingin menjadi barrister, ini akan bersambungkan Ijazah barrister-at-law diikuti oleh pengajaran oleh satu lagi barrister berpengalaman.

Ijazah undang-undang lajutan juga sering dikejari, walaupun meraka adalah ijazah akademik dan tidak diperlukan untuk pengamalan undang-undang. Ini merangkumi Master of Laws, Master of Legal Studies dan Doctor of Laws.

Selepas diakreditasi, seseorang peguam biasaya akan berkerja di satu firma guaman, dalam satu kamar sebagai satu pengamal sendiri, untuk satu kerajaan atau sebagai penasihat satu badan koperat. Satu lagi pilihan adalah untuk menjadi penyelidik undang-undang yang memberi perkhidmatan secara permintaan selidikan undang-undang melalui satu perkhidmatan komesial atau secara bebas. Ramai orang yang terlatih dalam bidang perundangan menggunakan ilmu mereka diluar bidang undang-undang secara keseluruhan.

Satu komponen signifikan kepada pengamalan undang-undang dalam tradisi common law melibatkan penyelidikan undang-undang untuk mengenalpasti situasi perundangan terkini. Ini biasanya merangkumi pencarian dalam loporan kes, periodikal undang-undang dan legislasi. Pengamalan undang-undang juga merangkumi penyediaan dokumen seperti rayuan mahkamah, taklimat yang berpengaruh, kontrak, surat-surat warisan dan amanah. Rundingan dan penyelesaian pertikaian juga merupakan sebahagian penting pengamalan undang-undang mengikut bidang.

Salah faham umum

Keadilan disamakan dengan undang-undang

Sebahagian masyarakat berpendapat keadilan itu adalah undang-undang dan undang-undang adalah adil. Sebenarnya jika dilihat daripada aspek definisi moden undang-undang, keadilan berbeza dengan undang-undang. Idealnya suatu undang-undang itu adalah adil. Namun realitinya undang-undang tidak semestinya adil. Sebagai contoh sesuatu rang undang-undang akan menjadi undang-undang yang sah apabila diluluskan oleh Parlimen. Namun, tidak semestinya undang-undang tersebut akan dirasa adil oleh semua ahli masyarakat. Walau bagaimanapun jika dilihat undang-undang daripada falsafah Undang-undang Islam, maka umat Islam yang berpengetahuan percaya bahawa Undang-undang Islam adalah adil kerana ia bersumberkan daripada Allah yang mempunyai sifat adil. Jika ada sebahagian manusia memandang Undang-undang Islam itu sebagai tidak adil, mereka sebenarnya tidak memahami hikmah disebalik Allah menetapkan sesuatu undang-undang Islam tersebut dan bukannya Allah berlaku tidak adil kepada manusia.

Undang-undang dibuat oleh peguam atau undang-undang boleh diubah oleh peguam

Sebahagian ahli masyarakat berdebat dengan peguam dengan mengatakan sesuatu undang-undang itu tidak adil. Perbincangan adalah sesuatu yang baik. Namun ada sampai suatu peringkat sebahagian ahli masyarakat seolah-olah mempersalahkan peguam berkenaan ketidakadilan sesuatu undang-undang seakan-akan persepsi mereka bahawa peguamlah yang membuat undang-undang ataupun peguam boleh mengubah sesuatu undang-undang sekiranya ia tidak adil. Seperti yang dinyatakan sebelum ini undang-undang dibuat oleh badan yang membuat undang-undang. Di dalam sistem pemerintahan berparlimen, maka undang-undang dibuat oleh Parlimen. Manakala sebahagian undang-undang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Ahli-ahli Parlimen dan Dewan Undangan Negeri adalah terdiri daripada ahli-ahli politik yang memenangi pilihanraya sesebuah negara atau negeri.

Tidak memahami dan seterusnya tidak dapat membezakan undang-undang bersifat substantif dengan undang-undang bersifat prosedural

Ada ketikanya seseorang awam berjumpa peguam dan dengan yakin meminta peguam mengeluarkan saman terhadap seseorang lain yang katakanlah telah meminjam wang berjumlah RM10,000-00 tetapi masih gagal membayar pada waktu yang ditetapkan. Orang awam tersebut yakin bahawa dia akan menang kes tuntutannya kerana baginya adalah jelas orang itu meminjam daripadanya dan masih tidak membayar hutang. Namun orang awam tersebut hampa apabila diberitahu oleh peguam bahawa mungkin beliau tidak akan berjaya dengan tuntutan samannya. Kenapa boleh jadi demikian? Perkara begini berlaku kerana si orang awam tersebut hanya melihat daripada aspek undang-undang substantif iaitu haknya untuk mendapat wang yang telah ia pinjamkan kepada seseorang dan tanggungjawab seseorang itu untuk membayar balik wang tersebut manakala peguam pula melihat lebih menyeluruh termasuk peluang kejayaan tuntutan tersebut daripada aspek undang-undang prosedural. Sebahagian ahli masyarakat tidak menyedari bahawa terdapat undang-undang prosedural iaitu undang-undang yang mengawal bagaimana membuktikan sesuatu tuntutan seperti undang-undang keterangan dan undang-undang prosedur sivil. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu tidak dapat membuktikan tuntutannya seperti yang dikehendaki oleh undang-undang keterangan, maka seseorang itu mungkin akan gagal di dalam tuntutannya.

Kemenangan dan kekalahan sesuatu kes di mahkamah ditentukan semata-mata oleh peguam

Sebahagian masyarakat salah anggap bahawa menang atau kalah sesuatu kes di mahkamah ditentukan semata-mata oleh peguam. Sekiranya menang kes maka peguam yang mengendalikan kes itu dianggap handal. Sehingga ada juga kata-kata negatif (dalam konteks kes jenayah) bahawa peguam melepaskan orang yang telah melakukan kesalahan jenayah. Ada pula menyalahkan peguam secara mutlak jika kalah sesuatu kes sehingga boleh membawa kepada kesan negatif yang ekstrem seperti menyebabkan peguam itu dibenci, didendam malah mungkin dibunuh. Kedua-dua fahaman tersebut adalah silap. Memang benar peguam akan menggunakan pengetahuan dan kemahirannya untuk memenangi sesuatu kes namun ia masih dalam batas undang-undang. Peguam tidak boleh membuat sesuatu di luar batas undang-undang. Peguam terikat dengan peraturan-peraturan seperti undang-undang keterangan seperti “dengarcakap” (hearsay), “kebolehterimaan keterangan” (admissibility) dan sebagainya. Peguam hanya membantu menyampaikan undang-undang dan fakta (melalui saksi-saksi), namun yang membuat keputusan mutlak sama ada seseorang itu menang atau kalah, didapati bersalah atau tidak bersalah adalah terletak pada mahkamah yang membicarakan.

Apabila seseorang itu didakwa di mahkamah (terutama di dalam kes jenayah) maka orang itu adalah bersalah

Di dalam masyarakat Malaysia secara umumnya, apabila seseorang itu ditangkap dan didakwa, maka sebahagian masyarakat telah menganggap bahawa orang yang didakwa (juga dikenali dengan panggilan “tertuduh”) itu adalah bersalah. Sebahagian ahli masyarakat berpendapat demikian dengan menggunakan kaedah logik “simple” yang digambarkan dengan peribahasa Melayu “Takkan pokok bergoyang kalau tiada angin”. Maksud peribahasa itu di dalam kes seseorang yang didakwa ialah “takkan orang itu ditangkap dan didakwa kalau dia tidak bersalah”. Malangnya masyarakat kurang menyedari bahawa seseorang didakwa berdasarkan bukti yang diperolehi pada ketika itu. Namun banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan sebelum seseorang itu disabitkan bersalah oleh mahkamah. Mahkamah perlu menilai banyak faktor lain termasuklah juga adakah tertuduh difitnah, teraniaya dan sebagainya. Bayangkanlah sekiranya mahkamah tidak teliti lalu mensabitkan seseorang melakukan kesalahan membunuh orang dengan niat. Maka orang tersebut dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Apakah implikasinya jika setelah orang tersebut digantung, didapati kemudian ada bukti menunjukkan bahawa orang tersebut teraniaya oleh orang lain? Bolehkah nyawa orang yang digantung itu dikembalikan? Itulah di antara sebabnya di dalam kes-kes jenayah, mahkamah amat berhati-hati membicarakan sesuatu kes jenayah dan akan membebaskan tertuduh sekiranya mahkamah berpendapat pihak pendakwa gagal membuktikan kes.

Advertisements

Posted in Undang-Undang | Leave a Comment »

Michael Klarman HLS à rejoindre le corps professoral

Posted by Blog Malaysia di Januari 27, 2008

University of Virginia School of Law Professeur Michael J. Klarman a accepté une offre de se joindre au corps professoral de Harvard Law School avec permanence cet été. Un expert en droit constitutionnel et l’histoire avec un accent particulier sur la race, il enseigne actuellement le droit pénal, le droit constitutionnel, la théorie constitutionnelle, et l’histoire constitutionnelle.

“Ayant Mike Klarman rejoindre notre faculté est comme gagner un trifecta”, a déclaré Dean Elena Kagan’86. “Il est un érudit dont les travaux pathbreaking regorge de nouvelles perspectives sur quelques-uns des plus grands moments de l’histoire constitutionnelle américaine. Il est un extraordinaire enseignant, comme les étudiants de droit de Harvard a découvert quand il a été professeur invité ici. Et, il est un célèbre institutionnels Citoyen et collègue. Je suis ravi qu’il se joindra à nous. ”

Depuis qu’il s’est joint à la faculté de Virginie en 1987, Klarman a été nommé professeur James Monroe, de la loi ainsi que la Elizabeth D. et Richard A. Merrill Professeur-chercheur et professeur d’histoire. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de plus de 30 2005, largement considéré comme le plus prestigieux prix en américain Histoire de l’écriture. Plus récemment, Klarman a écrit «Unfinished Business: l’égalité raciale dans l’histoire américaine”, qui a été publié en 2007.

Klarman’s articles ont été publiés dans les principales revues de droit, y compris la Michigan Law Review, Yale Law Journal, le Virginia Law Review, et la Cour suprême Review. Il a aussi souvent des commentaires dans les principales publications telles que le New York Times, le Boston Globe, USA Today, et le Time Magazine.

«Je suis heureux et honoré de se joindre à la faculté de Harvard Law School,” Klarman dit. “En tant que visiteur en 2005-06, j’ai été extrêmement impressionné par le talent, la motivation et la cordialité des élèves. J’ai déjà quelques amis proches de la faculté, et je suis un grand admirateur du travail de beaucoup d’autres. Le fait que Harvard N’est qu’une longue marche de Fenway Park rend presque un rêve devenu réalité. Je suis particulièrement reconnaissant à Dean Kagan, sans qui la passion, de chaleur, de générosité et je ne pense pas que cela se soit produit. ”

Klarman de travaux d’érudition et de l’enseignement lui a mérité plusieurs prix, dont la première Roger et Madeleine Traynor Faculté Achievement Award pour l’excellence en bourses d’études juridiques donnés par la loi de Virginie, l’université de Virginie Harrison Achievement Award, le Conseil d’Etat de l’enseignement supérieur Faculté Award, Et le Tout-University Teaching Award, l’une des plus hautes distinctions de l’Université pour l’excellence dans l’enseignement, la recherche et le service.

Klarman détient un B.A. Et un MA de l’Université de Pennsylvanie, un doctorat en histoire de l’Université d’Oxford et un doctorat de la Stanford Law School. Il est membre de l’Ordre du Coif et Phi Beta Kappa et a été un Marshall Scholar à Oxford. Après avoir obtenu son diplôme de l’école de droit, Klarman clerc pour le juge Ruth Bader Ginsburg de la Cour fédérale d’appel pour le circuit DC.

Klarman la nomination porte le nombre total de professeurs à temps plein à 94, la plus importante de l’histoire HLS. Il est la 22e titulaires ou tenure-track professeur embauché par HLS dans les cinq dernières années scolaires.

Six questions pour le professeur Noah Feldman

Cette interview sera publiée dans le numéro de janvier 2008 de la Harvard Law Today. Professeur Noah Feldman, qui a rejoint le corps professoral en 2007, est un expert en droit constitutionnel – avec un accent particulier sur l’interaction entre la loi et la religion – et international et de droit comparé. Il parle couramment quatre langues, dont l’arabe, et il a agi à titre de conseiller auprès de l’Autorité Provisoire de la Coalition en Iraq au cours de la rédaction de la constitution de l’Iraq. Sa vaste œuvre écrite, qui comprend des livres, des articles scientifiques et le journalisme (il est aussi l’un des rédacteur de The New York Times Magazine), a incité le New York Magazine pour couronner lui “, le prochain grand public intellectuel».

Quel est le lien entre vos intérêts dans les affaires internationales et de la religion?

Le travail que j’ai fait jusqu’ici a été assez interconnectés sous la rubrique générale de la conception constitutionnelle avec une attention particulière au problème de la religion et du gouvernement. Que j’essaie de faire dans mon livre sur l’Église et l’État aux États-Unis [ «Divisé par Dieu”] est d’attirer l’attention sur la façon dont l’église affaires de l’État sont un produit de conception et constitutionnelles beaucoup évoluer dans le temps. Ils ne sont pas fixes. Ainsi, même si nous imaginons que nous avons résolu le problème de l’église-état, nous sommes toujours en cours d’une église-état controverse. Nous sommes toujours pas sûr de la bonne relation entre la religion et le gouvernement des États-Unis. Nous avons encore deux fermement opposés à l’école. Dans mon livre, je les appelle les «valeurs évangéliques» d’une part et «laïcistes juridique” de l’autre côté.

Dans votre prochain livre, «The Rise Fall et de l’État islamique», diriez-vous que le parti politique islamiste ‘appel de la charia est un contrepoids à des régimes autoritaires. Que voulez-vous dire?

Aujourd’hui, le plus gros problème dans une grande partie du monde musulman est la domination exécutifs, les dirigeants qui ne sont pas limités ou contraints par la loi ou bien quelque chose d’autre dans la société. Les islamistes partis politiques qui sont en augmentation rapide dans toute la région appellent à l’instauration de la charia. Mon livre tente d’expliquer la relation entre ces deux choses. Je soutiens que l’Etat islamique classique était un Etat de droit dans lequel un groupe de chercheurs du gouvernement légitimé par la loi de placer au-dessus de la règle. Je puis affirmer cette règle de l’état de droit s’est effondré au 19ème siècle. Ces nouveaux partis politiques appelant à la charia aspirent à l’établissement de la primauté du droit. Je termine par une question: Will it work? Mon argument est, les cotes sont minces à moins que surgissent de nouvelles institutions qui peuvent remplacer les savants qui sont les garants traditionnels du système juridique.

Faut-il avoir peur des partis islamistes?

Il nous faut comprendre qu’une grande partie de l’exhorter à la charia, la volonté de limiter le libre dirigeants. C’est une impulsion que nous les Américains devraient partager. Nous savons également un pouvoir absolu fait un mauvais travail de gouverner. Il nous faut donc garder cela à l’esprit, et quand nous encourageons la démocratisation dans le monde musulman, nous devrions être axée sur l’encouragement significatif primauté du droit, à la différence de ce que notre politique a été récemment au Pakistan. Dans la dernière crise, nous n’avons pas fait assez de dire clairement au Pakistan Musharraf et, plus généralement, que nous ne pouvons pas tolérer Musharraf suspension de la constitution et de tir juges de la Cour suprême, même s’il est juste de se préoccuper de la montée de l’islamisme Au Pakistan. Il n’est pas clair comment Musharraf fermeture laïques de la société civile lui permet de se protéger contre la montée islamique. Au contraire, lorsque le public voit laïques de la société civile étant fermées, il ne fait qu’encourager le public à se tourner vers l’islamisme comme la seule alternative viable pour le gouvernement.

Que s’est-il passé au cours de votre mandat d’aider l’Autorité provisoire de la coalition rédiger une nouvelle constitution irakienne?

Le péché originel de l’invasion était vraiment détruire l’Etat irakien et en permettant l’effondrement puis aspirant à créer de toutes nouvelles institutions à partir de zéro. Il m’a fallu un certain temps pour y réaliser à quel totalement les structures de l’Etat ont disparu. Il a pris tout le monde un certain temps, y compris des Irakiens, pour le savent. Ensuite, lorsque les partis politiques ont été formés et quand des élections ont été organisées, ce qui s’est passé assez efficacement, et une constitution a été créée, ce qui s’est passé relativement bien, toutes ces choses ont eu beaucoup de mal à fonctionner parce qu’ils ne disposent pas des institutions de l’État grâce à laquelle ils pouvaient Opèrent. Les leçons sont que des élections ne sont pas la solution miracle. Vous avez besoin d’institutions efficaces pour régir, et notre politique doit être d’appuyer ces institutions là où elles se concluent de leur propre chef.

Qui est votre public cible quand vous écrivez pour le New York Times Magazine?

C’est très important pour moi que je touche le public universitaire de mes collègues et le public plus large de personnes qui s’occupent de questions constitutionnelles. Dans une démocratie, les affaires constitutionnelles doivent être l’apanage de l’ensemble du public et pas seulement les experts. Je pense qu’il s’agit d’une partie de la responsabilité des personnes dans les universités de tendre la main à ce public.

Vous avez récemment écrit un article très personnel pour le New York Times [ “orthodoxe Paradox, 22 juillet 2007] d’être boudé par les juifs orthodoxes école que vous avez fréquentée pour épouser un non-juif. Quelle réaction n’a traduire cet article?

J’ai été submergé par le nombre de réponses positives, j’ai eu de surprenant trimestres, les Asiatiques du Sud à partir de Mormons dans l’Utah, qui ont dit qu’ils savaient de quoi je parle. J’ai également été très heureux d’obtenir autant de commentaires positifs de personnes au sein de la communauté orthodoxe qui étaient heureux j’avais aidé démarrer une conversation, il importe que l’ensemble a fait l’expérience en vaille la peine.

HLS experts en droit et en économie publier définitif Handbook

A deux volumes, 1800 pages, state-of-the-art enquête sur le droit et l’économie, le point culminant de cinq années d’efforts, vient d’être publié, comme le Manuel de droit et d’économie. Le livre a été édité par le professeur Steven Shavell, les professeurs Louis Kaplow’81 et Kathryn Spier contribuant leur bourse.

«Le droit peut être considéré comme un ensemble de règles et de sanctions légales qui canalisent le comportement socialement souhaitable dans les directions, par exemple en encourageant les particuliers à prendre des précautions pour éviter les accidents ou en décourageant les concurrents de collusion pour augmenter les prix», Shavell et co-éditeur A. Mitchell Polinsky écrire dans l’introduction. “Les incitations offertes par le système juridique sont donc un sujet d’étude naturel par les économistes. Nous espérons que ce manuel en deux volumes favorisera l’étude du système juridique par les économistes “.

Le livre couvre un éventail impressionnant de sujets, y compris les éléments constitutifs du système juridique – droit de la propriété, le droit des contrats, droit des accidents, des litiges, du public et de l’application de la loi – ainsi que d’autres éminents domaines du droit, allant de droit des sociétés À la législation de l’environnement. Avec une approche théorique et empirique, le livre prend également sur les normes et la loi, l’étude expérimentale de droit et d’économie politique et de la loi.

Shavell, Kaplow, et Spier sont tous des experts de premier plan dans le domaine du droit et de l’économie, et elles sont affiliées à la John M. Olin Center for Law, Economics, and Business à la Harvard Law School, un centre de recherche, qui dirige Shavell.

Six de HLS gagner prestigieux Skadden Bourses

Six Harvard Law School étudiants et les diplômés récents ont été choisis pour recevoir la Skadden 2008 bourses pour soutenir leur travail dans la fonction publique. Pour la sixième année consécutive, actuels et anciens étudiants HLS Skadden a remporté plus de bourses que les affiliés d’une autre école de droit.

«Ces étudiants et les diplômés récents illustrent la Harvard Law School de l’engagement de service public”, a déclaré Dean Elena Kagan’86, qui a souligné l’importance de la fonction publique depuis qu’il est devenu doyen. “J’espère que, grâce à l’exemple donné par notre Skadden gagnants, et en raison d’un désir sincère de donner en retour, tous nos élèves feront de service public une partie essentielle de leur vie et de carrière.”

Les six étudiants commenceront leurs travaux d’intérêt public l’automne prochain: Elizabeth Cho’08,’07 Dan Farbman, Lam Ho’08,’08 Dan Klaff, Grace Spulak’08,’08 et Brandon Weiss.

Décrit comme un «Corps de la Paix juridique» par le Los Angeles Times, le Skadden programme de bourse a été établie par le cabinet d’avocats Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom en 1988 en reconnaissance de la nécessité impérieuse de renforcer le financement du diplôme d’étudiants en droit qui souhaitent De consacrer leur vie professionnelle à fournir des services juridiques aux pauvres.

Cette bourse offre un salaire de 46000 $ en plus des avantages pour un an, avec la possibilité de renouvellement pour une deuxième année. Pour postuler, les étudiants doivent créer leurs propres projets à des organisations d’intérêt public à l’aide d’au moins deux avocats.

Au cours des 20 dernières années, le programme de bourses de Skadden a financé plus de 500 diplômés des facultés de droit et de justice commis à travailler à temps plein pour les programmes juridiques et de sensibilisation. Depuis la création du programme, près de 90 pour cent des boursiers sont restés dans l’intérêt public ou du secteur public.

Ferrell sert président du Congrès inaugural asiatique Exchange

Harvard Law School Professeur Allen Ferrell’95 servi en tant que président de l’Asian Exchange Congrès à Singapour le mois dernier. La conférence inaugurale avait pour but de favoriser une plus grande collaboration entre les opérateurs économiques et les investisseurs dans les bourses asiatiques.

Comme président, Ferrell a donné un aperçu des problèmes auxquels l’Asie unique d’échanges. Les dirigeants d’entreprises du monde entier a examiné les moyens d’accroître la consolidation de marchés tout au long de ces deux journées de réunion.

Les thèmes abordés comprenaient la technologie en négociation, la liste des exigences pour les petites et moyennes entreprises, les avantages et les inconvénients de la consolidation de change, et la création d’un bon rapport coût-efficacité des infrastructures de compensation et de règlement.

Ferrell est la Harvey Greenfield professeur de droit des valeurs mobilières à HLS. Il a écrit plusieurs articles universitaires sur le droit des valeurs mobilières et de gouvernance d’entreprise. Affilié à la John M. Olin Center for Law, Economics, and Business, Ferrell est enseignante Réglementation des valeurs mobilières au terme de l’hiver et d’un séminaire intitulé The Venture-backed start-up Company. Avec son J.D. de HLS, il est titulaire d’un B.A. M.A. et de la Brown University et d’un doctorat En économie du MIT.

Neuman, prenant Armstrong chaise, préconise “mondial régularité de la procédure”

Quels droits constitutionnels, le cas échéant, les ressortissants étrangers ont lorsque les États-Unis contre les actes à l’extérieur de ses propres frontières? Le professeur Gerald Neuman’80 abordé cette question dans une conférence marquant le 2 Décembre sa nomination au poste de professeur J. Sinclair Armstrong International, étrangères, et de droit comparé.

“Gerry’s travail est immédiatement reconnaissable par sa incisif et piercing analyse”, a déclaré Dean’86 Elena Kagan, dans son introduction de Neuman. «Il apporte brillance et la précision d’un mathématicien de quelques uns des plus s’emmêler les questions de notre temps, qui se trouvent être aussi quelques-unes des plus importantes questions de notre temps. En tant que juriste et en tant que savant, il a vraiment fait un travail de Conséquence fondamentale. ”

Dans son discours, Neuman, qui a rejoint le corps professoral HLS en 2006, a passé en revue la Cour suprême a limité la jurisprudence sur l’applicabilité extraterritoriale de la Constitution, et il a critiqué l’avis de certains juristes que “des étrangers en dehors de nos frontières n’ont pas de droits qui nous sont constitutionnellement Tenus de respecter. “Au lieu de cela, Neuman a dit, il favorise le développement d’une doctrine qu’il appelle” mondiales régulière de la loi. ”

Neuman trace de la doctrine à un accord par le juge John Harlan 1957 dans une affaire, dans laquelle Harlan suggéré que l’enquête devrait se concentrer dans chaque cas de savoir si l’application d’un droit particulier, dans certaines circonstances, dans un endroit étranger serait “impraticable et anormal “. Si tel est le cas, le droit ne devrait pas être étendu, et si pas, il devrait s’appliquer.

Alors que la doctrine souffre de “indétermination” et d’autres problèmes, Neuman dit, il est intéressant d’examiner plus avant et de raffinage.

Le professeur Armstrong a été créé en 1996 par la Fondation Reed en l’honneur de son directeur et trésorier, J. Sinclair Armstrong’41. Reed La Fondation soutient des programmes dans les arts et l’éducation, ainsi que les services sociaux et les droits civils, et il doté la chaise Armstrong afin de créer une chaire internationale, les étrangers et le droit comparé avec un préféré mettre l’accent sur les droits individuels.

Décision de la Cour canadienne de HLS influencés par la recherche et le témoignage d’experts

Harvard Law School Professeur clinicien Deborah Anker et des étudiants à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du programme clinique et de la Harvard International Human Rights Clinic fêté une victoire cette semaine, lorsque la Cour fédérale du Canada a invalidé une entente qui a permis au Canada de renvoyer les demandeurs d’asile de passage sur son territoire Des États-Unis. Un rapport rédigé par HLS étudiants et par des témoignages d’experts Anker informé de la décision de la Cour.

«Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont parmi les populations les plus vulnérables et souffrent trop souvent systématique de mépris pour leurs droits les plus fondamentaux», a déclaré Anker. “La décision dans cette affaire est une réaffirmation de l’importance des normes et des obligations internationales qui sous-tendent le statut de réfugié et de la torture par les conventions auxquelles les Etats-Unis et d’autres pays ont accepté d’être lié.”

Dans une décision historique, la Cour a convenu avec HLS et d’autres experts, estimant que l’application des demandeurs d’asile aux États-Unis doivent faire face à un risque inacceptable de l’expulsion. En conséquence, la Cour a statué contre l’accord sur les tiers pays sûrs, qui a été mis en œuvre par les États-Unis et au Canada il ya trois ans ce mois-ci.

Les forces de revendicateurs du statut de réfugié politique à rechercher une protection dans le premier pays qu’ils atteignent – soit les États-Unis ou au Canada. Depuis la mise en œuvre de la politique en 2004, le Canada accepte quelques demandeurs d’asile qui sont venus à travers les Etats-Unis

Clinical étudiants Efrat Arbel LL.M. ’07, Un S.J.D. Candidat, Kristin Hicks’08,’08 et Seth Kipp ont été impliqués dans la recherche et le plomb représentant le demandeur dans cette affaire, qui avait été initialement refusé l’asile aux Etats-Unis et qui ne pouvaient pas entrer au Canada en raison de l’Entente sur les tiers pays sûrs. Hicks et Kipp sont désormais représentant le demandeur dans une rouvert US demande d’asile.

Law School améliore programme d’aide financière

École de droit de Harvard a annoncé des améliorations au programme d’aide financière globale, qui comprennent les éléments suivants:

* Fonds disponibles pour des bourses d’aide à la fois pour les JD et LL.M. Programmes augmentera de 8%.
* Pour la deuxième année consécutive, la base de prêts a diminué. Il sera désormais fixé à 20000 $, contre 22200 $ pour l’année en cours et 23300 $ il ya un an. Cette diminution devrait aider à stabiliser ou diminuer la croissance de la dette étudiante JD sur leurs trois ans à la Faculté de droit.
* Le taux d’intérêt pour les nouveaux prêts consentis à partir de l’école de droit qui s’est tenue les fonds de prêts seront réduits. Alors que le taux n’a pas encore été fixée, il sera comparable à la Federal favorable de prêts directs, qui sont actuellement fixés à environ 7%.
* L’étudiant budget de dépenses a été fixé à 42950 $, une augmentation de 3,6%.
* L’allocation de subsistance a été augmenté de 16,8% – $ 6660 – pour faire face aux augmentations substantielles des coûts de transport et de logement.
* Un LIPP éligibles prêt a été créé afin d’aider les élèves à interroger les stages. Les étudiants peuvent demander à l’automne, au début de l’entrevue, pour un maximum de 3000 $.
* Le nombre minimum d’étudiants contribution attendue des étudiants a diminué, passant de 2500 $ à 2000 $.

Harvard Law School étend programme pionnier du remboursement de prêts

Dean Robert C. Clark, a annoncé une importante expansion de la Harvard Law School’s pardon programme de prêt, ce qui en fait l’un des plus généreux programmes de ce genre dans le pays.

The School’s Low Income Protection Plan (LIPP), le plus ancien programme du genre dans le pays, pardonne HLS prêts pour les diplômés qui travaillent dans des emplois liés à la loi et qui sont aux prises avec les obligations de la dette élevé d’éducation. Harvard Law School étudiants gradués avec une moyenne de l’école de droit de niveau de la dette d’environ 70000 $.

En vertu de nouvelles directives, les anciens élèves qui gagnent moins de 31000 $ – le niveau de salaire pour de nombreux fournisseurs de services juridiques et de l’administration locale d’avocats – recevront prêt plein pardon.

Une autre réforme importante concerne les anciens élèves avec des enfants -, le programme a augmenté indemnités pour charges de famille, l’élargissement de la couverture pour le congé parental, et élargi les avantages pour les anciens élèves qui travaillent sur une base de temps partiel après avoir eu des enfants.

L’école a aussi augmenté le salaire plafond pour les anciens élèves pour être admissibles à des prêts pardon de $ 51000 à $ 72000. Cette augmentation est destinée à garder les anciens, tels que ceux qui fournissent des services publics comme les employés du gouvernement fédéral ou comme dirigeants des organismes d’intérêt public, d’être brutalement chassés de la LIPP programme.

D’autres modifications comprennent de nouvelles couverture de prêts liés à des dépenses pour le stage judiciaire et d’emploi, ainsi que l’abaissement du taux d’intérêt sur les prêts LIPP.

“Je suis très heureux que la Harvard Law School, est en mesure d’apporter ces changements positifs de son programme de prêt de pardon», a déclaré Robert Dean Clark. “Je suis très reconnaissant aux nombreux fidèles dont les diplômés appui ferme et continu rend possible”, at-il dit.

Au cours de la dernière année et demie, l’Ecole du Comité d’aide financière a travaillé en collaboration avec les étudiants et dans le cadre de l’Ecole du processus de planification stratégique à renforcer LIPP programme. Leurs recommandations, approuvées par Dean Clark, notamment les suivantes.

Harvard Law School LIPP créé en 1978 comme le premier programme du genre dans le pays. En 1987, le regretté James Dean Vorenberg élargi le programme, ce qui en fait l’un des plus généreux programmes de ce genre dans le pays.

Plus de 250 anciens élèves bénéficient de LIPP tout en servant, entre autres, de district et de l’état d’avocats, de défenseurs publics, les employés des agences fédérales, les fournisseurs de services juridiques, judiciaires et des greffiers. Les coûts du programme LIPP Harvard Law School plus de US $ 1,5 millions par an.

Abram Chayes, 77

Professeur de droit international Abram Chayes, 77, qui a servi de l’administration Kennedy en chef avocat international à l’apogée de la guerre froide et qui a enseigné à la Harvard Law School pendant plus de quatre décennies, est décédé le dimanche 16 avril à Brigham and Women’s Hospital à Boston de Complications d’un cancer du pancréas. Il était un résident de Cambridge, Massachusetts.

“Abram Chayes a été l’une des figures dominantes dans le droit international d’enseignement et de bourses au cours du dernier tiers de siècle», a déclaré Dean HLS Robert C. Clark. «Boundless énergie, intellectuel brillant et de l’engagement des étudiants caractérisé sa carrière comme professeur.”

“Abram Chayes a consacré sa carrière à construire et à maintenir un ordre juridique international efficace – de la maîtrise des armements à la prévention des conflits”, a déclaré le professeur HLS Anne-Marie Slaughter. (Abattage hommage au professeur Chayes.)

HLS a dit le professeur Philip Heymann: “Pour Abe problèmes étaient là pour apporter la joie aux gens qui en ont les traitions. Au fil des ans, des équipes de gens merveilleux travaillerait sous sa tutilatge. Ses sujets sont aussi large que les problèmes humains: les aspects juridiques de la Cuban Crise des missiles, l’évolution du rôle des tribunaux dans le massif des litiges; innovations en matière d’éducation juridique de nouvelles façons d’enseigner les sociétés à de nouvelles ententes de droit international à une vision unifiée de la première année d’éducation juridique; appuyant sur le cas juridique contre nos secrets de l’exploitation minière des ports du Nicaragua Au cours de la période sandiniste, et d’explorer la façon dont l’ONU pourrait s’engager dans le rétablissement de la paix et maintien de la paix dans les zones les plus troublées du monde. Ce sont sauvagement différents sujets. Dans sa capacité à apporter son art à de nouvelles formes, il a été notre Picasso. En sa capacité Pour transmettre l’énergie, il a été notre Michael Jordan. Il a fait vous voulez être avocat pour la seule joie de créer de nouvelles formes de s’attaquer à des problèmes humains. Il fut un courant électrique que vous pourrez toujours vous en plug si les batteries de votre enthousiasme sont Mourir. ”

Chayes est né le 18 juillet 1922 à Chicago.

Il a reçu son A.B. Magna cum laude, Phi Beta Kappa, de la Harvard en 1943.

Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint l’effort de guerre. De 1943 à 1946, servi à la Chayes l’artillerie de campagne en France, la Hollande, l’Allemagne et le Japon. Il a été libéré avec le grade de capitaine et est retourné à Harvard.

Il a été et Antonia Handler sont mariés le 24 décembre l947.

Il a reçu son baccalauréat en droit Magna cum laude de la Harvard Law School en 1949. Il a servi comme éditeur et note alors président de la Harvard Law Review. Chayes Sears a reçu le prix, décerné pour les deux meilleurs élèves de la première et de deuxième année des classes, et le Diplôme Fay, décernée à l’étudiant ayant obtenu la plus haute moyenne générale durant les trois années d’études.

Après des études en droit, Chayes a servi de conseiller juridique auprès de Chester Bowles gouverneur du Connecticut de 1949 à 1951. Il se rend ensuite à Washington, DC, agissant comme Associate General Counsel de la President’s Materials Policy Commission en 1951 1951 1952, et à titre d’associé avec Covington & Burling à Washington, DC, de 1952 à 1955.

Il est retourné à Cambridge en 1955 pour se joindre à la faculté de droit faculté comme professeur adjoint, devenant professeur de droit en 1958.

Professeur Chayes a été l’un des premier groupe de membres du corps professoral de Harvard qui a travaillé à la fin des l950s sur la campagne du Président Kennedy. Il était le chef du personnel et le plomb personne rapporteur de la plate-forme de l960 Convention démocrate, et au cours de l’automne 1960 a été l’une des principales questions conseillers de la campagne de Kennedy.

En 1961, le Président Kennedy a rejoint Chayes’s New Frontier, siégeant en qualité de conseiller juridique pour le Département d’Etat américain. Au cours de l’administration Kennedy, il a joué un rôle majeur dans l’évolution de la position des États-Unis dans la crise de Berlin de 1961, la crise des missiles de Cuba de 1962, le Traité d’interdiction limitée des essais de l963 (qui interdit les essais nucléaires atmosphériques), et la Création de Comsat (le système de communications par satellite) au cours de l’administration Kennedy. Il est l’auteur d’un ouvrage sur la crise cubaine en l974: La crise des missiles de Cuba,
International Crisis et le rôle du droit (Oxford University Press l974; deuxième édition, l987).

Il a fait valoir dans plusieurs cas, la Cour suprême des États-Unis et le monde au tribunal la fois pendant et après son service dans l’administration Kennedy du département d’Etat.

En 1964, il se rendit au cabinet de Ginsburg et Feldman à Washington, avant de revenir à la Law School en 1965. En 1976, il devint le professeur Felix Frankfurter de la loi, et en 1993 il est devenu le professeur Felix Frankfurter de la loi, émérite.

Après le professeur Chayes retourné à la Harvard Law School, il a poursuivi son travail dans les affaires internationales. Il a été conseiller sur la politique étrangère l968 à la campagne présidentielle du sénateur Robert F. Kennedy. Au cours de la période l969-l972, le professeur Chayes l’auteur de plusieurs articles sur le contrôle des armes nucléaires et co-écrit un livre avec Jerome Wiesner, Président Kennedy’s Science Adviser, le Anti-Ballistic Missiles et de politique stratégique. Professeur Chayes conseillé démocratique membres du Sénat dans le débat au début l970s sur le déploiement et la gestion par activités a été un fervent partisan du Traité ABM de l972 que les limitations strictes imposées sur les missiles anti-développement et le déploiement par les États-Unis et l’Union soviétique.

En l972, le professeur Chayes a été l’un des principaux conseillers en politique étrangère de la campagne présidentielle du sénateur George McGovern, et l976, était un conseiller sur la politique étrangère de la campagne présidentielle du gouverneur Jimmy Carter.

Durant la fin l960s et l970s, professeur Chayes mis au point un nouveau cours de droit international à Harvard et co-auteur d’un livre largement utilisé, International Legal Process. Il a aussi enseigné la procédure civile et l’auteur d’un article largement citée dans le Harvard Law Review sur les pouvoirs de réparation de l’appareil judiciaire et de la capacité des tribunaux à traiter les questions sociales difficiles domestique.

Dans le l980s, professeur Chayes a continué de passer un temps considérable sur des questions de droit international, allant de la Guerre froide, les questions d’environnement et de la communication. Après la divulgation de l’exploitation minière des ports du Nicaragua par les Etats-Unis, ce qui a soulevé d’importantes questions de droit international, le professeur Chayes a fait valoir, au nom du Gouvernement du Nicaragua
Sa cause contre les États-Unis dans le monde Cour, qui a jugé que l’exploitation minière, violé le droit international. Pendant la même période, le professeur Chayes a également écrit plusieurs articles sur la question de savoir si l’administration Reagan de l’Initiative de Défense Stratégique (IDS) a été autorisée en vertu du Traité ABM l972, professeur Chayes croyait que ces deux essais et
Déploiement ont été empêchés par le traité.

En avril 1999, le professeur Chayes devint de l’avocat de McDermott, Will & Emery, où il poursuit sa pratique en droit international. À McDermott, il a dirigé l’équipe d’avocats qui poursuit Slobodon Milosevic in the US Courts de génocide au Kosovo. De septembre 1999 à février 2000, il a agi à titre de membre de la Commission internationale d’experts juridiques nommés par le Premier Ministre de Bosnie-Herzégovine pour enquêter et faire des recommandations pour lutter contre la corruption en Bosnie.

Tout au long de la l990s et jusqu’à sa dernière maladie, le professeur Chayes restée active, continue à enseigner à Harvard Law School, co-auteur de plusieurs livres, avec son épouse, Antonia Handler Chayes, l’ancien sous-secrétaire de l’Air Force dans l’administration Carter, et Auteur de nombreux articles sur la gestion des conflits dans l’ex-bloc de l’Est, de maintien de la paix internationale, et sur le respect des traités internationaux. Ses publications comprennent: The International Legal Process (Little, Brown, 1968, 1969) (avec T. et A. Ehrlich Lowenfeld), et The New Sovereignty: Compliance avec International Regulatory Agreements (Harvard University Press, 1996 et 1998) avec Antonia Handler Chayes. Bibliographie.

Il a été membre du Comité directeur du Program on Negotiation, et codirectrice du Projet sur les PON’s International conformité et de règlement des différends. Il poursuit ses travaux sur le droit international de l’environnement, de l’enseignement et en siégeant à la Harvard groupe interdisciplinaire sur les changements climatiques.

Il était le Coordonnateur de la “media chapitre” de la Commission nationale consultative sur les désordres civils, d’octobre 1967 à mars 1968. Il a été membre de l’Etude sur la politique de l’énergie nucléaire de 1976 à 1977. Chayes a été fiduciaire de la World Peace Foundation, en 1977. Il a siégé au conseil consultatif pour le Lawyers Alliance for Nuclear Arms Control. Il a été président de l’Institut pour la représentation publique à l’Université de Georgetown Law Center, et il a également été vice-président de l’Albert Einstein Peace Prize Foundation.

De 1985 à 1986, il a été chercheur invité par l’intermédiaire du Programme de Kistiakowsky Visiting Scholar à l’American Academy of Arts and Sciences, et en 1985, il a été Fellow Rubin à la Columbia Law School.

Chayes était Fellow de l’American Academy of Arts and Sciences, et membre à vie de l’American Law Institute et membre de l’American Society of International Law.

Il a enseigné, entre autres, les cours de droit international, procédure civile, le droit environnemental international et des institutions internationales de maintien de la paix, et Introduction au droit américain.

En 1999, il a reçu la Harvard Law School Association Award (HLSA). Le HLSA Award, la plus haute distinction accordée par l’Association, reconnaît soutenue ou extraordinaires service à la profession d’avocat et de la Harvard Law School, ainsi que les contributions au bien-être public qui illustrent les valeurs de la Harvard Law School. Il a reçu le prix pour son service comme une «source d’inspiration enseignant et érudit distingué, défenseur des droits des nations souveraines et de la protection de l’environnement mondial, [et]-aimé mentor à des générations d’étudiants en droit de Harvard.” La Faculté de droit a célébré sa carrière par deux journées de tables rondes et de manifestations concernant les questions en matière de droit international en avril 23-24, 1999.

Il a reçu le LL.D. En 1987, de Syracuse University College of Law. En 1996 il a reçu le Prix de la Paix de plaidoyer, avec son épouse, Antonia Handler Chayes, du Massachusetts chapitre de la Lawyers Alliance for World Security.

Il laisse une épouse, Antonia Handler de Cambridge, MA et Canaan, NY; cinq enfants, Eve Lyman Chayes de Los Angeles et Baja California, au Mexique, Gail Chayes Lyman de Los Angeles, Baja California, au Mexique, le Kansas, et à Roxbury, Sarah Chayes, correspondant européen, la National Public Radio, de Paris, de la France, de Lincoln Chayes, professeur de physique mathématique, de l’UCLA, de Los Angeles, et Angelica Chayes Swenson de Canaan, New York, d’une sœur, Judith Nieman de Baltimore, et huit petits-enfants .

Enterrement sera privé. Un service commémoratif aura lieu à l’Université de Harvard, à une date ultérieure.

Zolt nommé directeur de l’ITP

Eric Zolt a été nommé directeur du programme de fiscalité internationale à la Harvard Law School, professeur de droit, et John Harvey, Gregory Chargé de cours sur les organisations mondiales à compter du 1er juillet 2000.

Zolt de recherche et d’enseignement dans les intérêts particuliers, entreprises et fiscalité internationale, et les systèmes fiscaux des pays en transition. Il est actuellement professeur de droit à l’UCLA School of Law. Zolt professeur a reçu plusieurs prix d’enseignement à l’UCLA, dont le Prix pour Rutter enseignement éminent et UCLA’s Distinguished Teaching Award.

“Eric Zolt est un spécialiste de premier plan dans la conception des systèmes fiscaux des pays en développement et les pays en transition vers une économie de marché”, a déclaré Dean Robert C. Clark. «Son expérience dans le secteur privé, des universitaires, les administrations publiques et fait de lui un excellent choix pour diriger l’International Tax Program.”

La mission éducative de l’école de droit de Harvard International Tax Program (ITP) est d’assurer l’avenir financier des dirigeants et conseillers politiques fiscales des pays du monde entier avec les meilleurs disponibles interdisciplinaire des études supérieures en fiscalité. Le programme est conçu de sorte que les conditions juridiques, économiques, administratives et de la fiscalité sont chacun considérés dans le contexte d’un pays au développement économique et social. Cette perspective interdisciplinaire est particulièrement important alors que les diplômés du programme à l’avance de haut niveau du conseil fiscal positions.

Ce programme vise professionnels de la fiscalité de pays développés et en développement qui sont impliqués dans la formulation et l’application de politiques fiscales, la rédaction de la législation fiscale, la négociation de conventions fiscales, et la gestion des administrations fiscales. La plus forte candidats ont démontré un intérêt dans la fonction publique ou l’enseignement universitaire et la recherche. Le grand nombre de pays représentés dans chaque classe assure l’exposition à la diversité des systèmes fiscaux et budgétaires. Les origines professionnelles des étudiants, qui comprennent le droit, l’économie, la comptabilité, l’informatique, et de l’administration publique contribuent également à une diversité de points de vue.

Depuis la fondation de l’ITP dans le milieu des années 1950, plus d’un millier de fonctionnaires gouvernementaux, des professeurs d’université, des chercheurs et des représentants d’organisations internationales de plus de 100 pays ont achevé le programme. Beaucoup d’éminents anciens élèves de l’ITP ont servi leur pays en tant que ministres et vice-ministres des finances, des directeurs et des commissaires des recettes, les vérificateurs généraux, secrétaires économique, les juges et autres hauts fonctionnaires gouvernementaux et des conseillers.

Zolt a été professeur invité à la Yale Law School, New York University School of Law, et Aoyoma Gakuin de Tokyo, Japon. De 1989 à 1992, Zolt servi dans le Bureau de la politique fiscale, le Département du Trésor, d’abord comme conseiller législatif adjoint de l’impôt et ensuite en tant que directeur du Trésor du Programme des conseils fiscaux pour l’Europe orientale et l’ancienne Union soviétique. Travaillant avec le Département du Trésor des États-Unis, la Banque mondiale et le FMI, il a fourni une assistance technique dans la réforme des systèmes fiscaux dans plus de 25 pays. Avant de commencer à enseigner à UCLA en 1985, Zolt était associé au bureau de Chicago de Kirkland & Ellis.

Il a obtenu un Doctorat de l’Université de Chicago School of Law, d’un MBA de la University of Chicago Graduate School of Business et d’un Bachelor of Science En économie de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Le professeur Gary Bellow, 64

Pionnier de service public avocat, fondateur de la Harvard Law School’s Clinical Legal Education Programs

Pionnier intérêt public Harvard Law School Professeur Gary Bellow, fondateur et ancien directeur de la faculté de droit de Harvard School s ¹ programmes cliniques, est décédé le 13 avril 2000, d’un arrêt cardiaque à l’Hôpital Mount Auburn à Cambridge. Il a habité à Boston.

Bellow est un spécialiste dans les domaines de la loi et l’intérêt public et le droit des pauvres a été considérée comme un des fondateurs de la clinique juridique moderne de l’éducation. Bellow à l’Université de Harvard a inauguré un nouveau modèle de formation clinique juridique dans laquelle un grand nombre d’étudiants sont exposés à des exercices de simulation et des exercices pratiques, sous la direction de l’école de droit et la faculté d’avocats expérimentés, à des installations sur place dans les collectivités locales.

Il a été le co-fondateur (avec son épouse, la Harvard Law School Lecturer Jeanne Charn), de cliniques et d’un instructeur à la Hale et Dorr Legal Services Center de la Harvard Law School (qui est dirigé par Charn), l’École de clinique juridique majeur, situé Dans le quartier de Jamaica Plain Boston. Bellow vertu de la direction, l’École des programmes mis au point clinique de deux cours (à la fois enseignée par Bellow) et trois superviseurs cliniques à plus de 20 cours avec plus de 35 superviseurs, et implique quelque 450 étudiants qui représentent plus de 5000 clients par an au Centre, Institut de la justice pénale, la pratique des organisations d’étudiants, et des organismes de l’extérieur.

“Gary Bellow était un homme remarquable et une énorme influence positive sur l’éducation juridique et le service des pauvres», a déclaré Dean HLS Robert C. Clark. “Harvard Law School a perdu un de ses plus éminents professeurs.”

«La carrière de Gary Bellow, du début à la fin, a mis l’accent sur le service public, et son extraordinaire talent aidé des clients face à la perte de la vie, la liberté, la propriété et dans les salles d’audience dans toute l’Amérique”, a déclaré le professeur Charles Ogletree HLS, l’actuel directeur de la HLS programmes cliniques.

«La profession d’avocat et de ceux qui doivent lutter pour être servi par notre système de justice ont perdu un grand maître et un ardent défenseur», a dit Hale et Dorr Président John Hamilton, Jr., qui fut camarade de classe de Bellow à HLS. «Ce fut un grand privilège d’avoir collaboré avec lui à travers la Hale et Dorr Legal Services Center de la Harvard Law School.”

Bellow est né le 9 juin 1935, à New York.

De 1962 à 1965, il a servi comme directeur adjoint de l’Agence pour l’Aide juridique du district de Columbia, où lui et ses collègues ont fait face à une énorme charge de travail avec aucune formation en cours d’emploi. “Nous avons découvert la meilleure éducation juridique Amérique a à offrir n’a pas apprends-nous à trouver quelqu’un sur un bloc cellulaire”, at-il déclaré à la Harvard Law Bulletin.

Il a ensuite rejoint l’Organisation de planification Unis à Washington, DC, une communauté-groupe organisateur, et les fonctions de directeur administratif en 1965 et en tant que directeur général adjoint de 1965 à 1968.

Bellow a servi en tant que directeur adjoint de la Californie Rural Legal Assistance de 1966 à 1968, où il a travaillé sur l’organisation communautaire et à l’aide juridique pour les travailleurs agricoles migrants dans la vallée de San Joaquin. Bellow ses travaux l’ont amené à travailler au contact de Cesar Chavez de la United Farm Workers et ensuite en conflit avec le gouverneur de la Californie Ronald Reagan.

Bellow a servi comme professeur agrégé de droit à l’University of Southern California School of Law de 1968 à 1971. Il a poursuivi son travail avec la United Farm Workers et ajouté de nouveaux clients, dont le Black Panther Party.

Bellow a rejoint le corps professoral de Harvard en 1971 comme professeur de droit. Il est devenu professeur de droit en 1972 et Louis D. Brandeis professeur de droit en 1993. Il a servi comme directeur de la Faculté de programmes cliniques, de 1992 à 1996.

En 1993, l’École de droit consacré un emplacement permanent pour Bellow’s Legal Services Center, qui a été acheté et rénové avec l’appui de 2 millions $ de don de l’entreprise, Hale et Dorr et ses partenaires qui ont été diplômés de la Faculté de droit.

Bellow’s publications include The Process droit (avec Bea Moulton), en 1978, Law Stories (avec Martha Minow) en 1996, et de responsabilité professionnelle: Matériaux pour l’instruction clinique en droit (avec Bea Moulton) en 1982, et de nombreux articles dans des revues juridiques. Bibliographie

Il a été membre de nombreux conseils et organismes. Il a été consultant pour le Conseil sur l’enseignement juridique et de responsabilité professionnelle, la planification du projet Defender Organisation juridique et légal Program Neighborhood à Washington, le Children’s Defense Fund, et le National Legal Services Corporation. Il a été membre du conseil d’administration de la justice communautaire Center, Rural Development Corporation, Vera Institute of Justice, Massachusetts Advocacy Center, et le Greater Boston Legal Services.

Il a reçu de nombreux prix, notamment: la Common Cause 1997 1996 1996 1995, l’Association of American Law Schools Award D’excellence en enseignement clinique en 1985, le National Legal Aid and Defender Association Heber Reginald Smith Award pour Outstanding Contribution à l’Aide juridique du Mouvement aux États-Unis en 1968, et le District of Columbia Bar Association des jeunes avocats de l’année en 1964.

Il quitte sa femme, Jeanne Charn; fils de Douglas Cambridge, Mass, et David, fille de Courtenay Kettleson Medford, Massachusetts; Helaine Gould et soeurs de Manhasset, New York, et Bonnie Bellow de la ville de New York.

Enterrement sera privé. Un service commémoratif aura lieu à l’Université de Harvard, à une date ultérieure. En lieu et place de fleurs, les dons peuvent être effectués en son nom au donateur de charité de son choix.

Posted in Droit | Leave a Comment »

Michael Klarman unirse a la facultad HLS

Posted by Blog Malaysia di Januari 27, 2008

Universidad de Virginia Escuela de Derecho Profesor Michael J. Klarman ha aceptado una oferta para unirse a la facultad de Derecho de Harvard con la tenencia de este verano. Un experto en derecho constitucional y la historia con una atención particular en la raza, que actualmente enseña el derecho penal, derecho constitucional, la teoría constitucional, y la historia constitucional.

“Habiendo Klarman Mike entra a formar parte del claustro es como ganar una trifecta”, dijo Dean Elena Kagan’86. “Él es un estudioso de camino cuyo trabajo abunda en nuevos conocimientos sobre algunos de los momentos más importantes de América en la historia constitucional. Él es un extraordinario maestro, como estudiantes de Derecho de Harvard descubrió cuando era profesor visitante aquí. Y, que es un renombrado institucional Ciudadano y colega. Estoy muy entusiasmada de que él se unirá a nosotros “.

Desde que se incorporó a la facultad de Virginia en 1987, ha sido nombrado Klarman el James Monroe Distinguido Profesor de Derecho así como el de Elizabeth D. y Richard A. Merrill Profesor Investigador y Profesor de Historia. Es autor de varios libros y más de 30 2005, ampliamente considerado como el más prestigioso premio en la Americana Historia de la escritura. Más recientemente, Klarman escribió “Unfinished Business: Igualdad Racial de Historia de América”, que se publicó en 2007.

Klarman artículos han aparecido en las principales revistas jurídicas incluida la Michigan Law Review, de la Yale Law Journal, la Virginia Law Review, y la Corte Suprema de examen. También comentarios frecuentemente en la dirección de publicaciones como el New York Times, el Boston Globe, EE.UU. Hoy en día, y la revista Time.

“Estoy muy emocionado y honrado de formar parte de la facultad de Derecho de Harvard”, dice Klarman. “Como visitante en el período 2005-06, fue increíblemente impresionado por el talento, la motivación, y la cordialidad de los estudiantes. Ya tengo algunos amigos cercanos en la facultad y soy un gran admirador de la labor de muchos otros. El hecho de que Harvard Es simplemente un largo paseo por el Parque Fenway hace casi un sueño hecho realidad. Estoy especialmente agradecido a Dean Kagan, sin cuya pasión, calidez, la generosidad y no creo que esto hubiera ocurrido. ”

Klarman del trabajo académico y la enseñanza le ha ganado varios premios, incluyendo el primer y Madeleine Roger Traynor Facultad Premio a la Excelencia en la Beca jurídico dado por la Ley de Virginia, la Universidad de Virginia Harrison Achievement Award, el Consejo de Estado de Educación Superior Facultad de adjudicación, Todos-y el Premio de la Universidad de Pedagogía, uno de los más altos honores en la Universidad de la excelencia en la enseñanza, investigación y servicio.

Klarman tiene un B.A. Y una maestría de la Universidad de Pennsylvania, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, y un JD de la Escuela de Derecho de Stanford. Es miembro de la Orden de Coif y de la Phi Beta Kappa y Marshall fue un Académico en Oxford. Después de graduarse de la escuela de derecho, Klarman secretario el Juez Ruth Bader Ginsburg de los EE.UU. Corte de Apelaciones del Circuito DC.

Klarman del nombramiento, el número total de profesores a tiempo completo, a los 94, la más grande de la historia HLS. Es la 22 ª titularidad o tenencia de vía profesor contratado por FAN en los últimos cinco años académicos.

Seis preguntas para el profesor Noah Feldman

La siguiente entrevista se publicará en la edición de enero de 2008 de Derecho de Harvard cuestión de la actualidad. Profesor Noah Feldman, que se unió a la facultad en 2007, es un experto en derecho constitucional – con especial atención a la interacción entre la ley y la religión – y el derecho internacional y comparado. Él es fluido en cuatro idiomas, incluido el árabe, y se desempeñó como asesor de la Autoridad Provisional de la Coalición en Irak durante la redacción de la constitución de Iraq. Su amplio trabajo escrito, que incluye libros, artículos académicos y el periodismo (que es también un editor de The New York Times Magazine), impulsó la Revista Nueva York corona a él “el siguiente gran público intelectual”.

¿Cuál es la relación entre sus intereses en los asuntos internacionales y de religión?

El trabajo que he hecho hasta ahora todo ha sido bastante interconectados bajo el título general de diseño constitucional, con especial atención al problema de la religión y el gobierno. Lo que yo trato de hacer en mi libro sobre la iglesia y el estado en cuestiones de los Estados Unidos [ “Divididos por Dios”] es llamar la atención sobre la manera en la iglesia de los asuntos del Estado son un producto de diseño constitucional y mucho cambiar con el tiempo. No son fijos. Por lo tanto, aunque nos imaginamos que hemos resuelto el problema de la iglesia-estado, que sigue teniendo una polémica iglesia-estado. Todavía no está seguro acerca de la justa relación entre la religión y el gobierno de los Estados Unidos. Todavía tenemos dos escuelas se opongan firmemente. En mi libro, me llaman “valores evangélicos” por un lado y “legal secularistas” en el otro lado.

En su próximo libro, “El Surgimiento y Caída del Estado Islámico”, que dicen los islamistas de los partidos políticos convocatoria de la Sharia es un contrapeso a los regímenes autoritarios. ¿Qué quiere decir?

Hoy, el mayor problema en gran parte del mundo musulmán es ejecutivo dominante en el mercado, gobernantes que no están limitadas o limitadas por la ley o cualquier cosa mucho más en la sociedad. Los partidos políticos islamistas que están aumentando rápidamente en toda la región se pide el establecimiento de la sharia. Mi libro trata de explicar la relación entre estas dos cosas. Es posible argumentar que el estado islámico clásico es un estado de derecho estado en el que un grupo de estudiosos de gobierno legitimado por la ley puesta por encima del gobernante. Luego sostienen este imperio de la ley estatal se derrumbó en el siglo 19. Estos nuevos partidos políticos piden la sharia son los aspirantes para el establecimiento del imperio de la ley. Termino con una pregunta: ¿Cómo funciona? Mi argumento es las probabilidades son escasas a menos que surjan nuevas instituciones que puedan sustituir a los estudiosos que fueron los tradicionales garantes del ordenamiento jurídico.

¿Hay que tener miedo de los partidos islamistas?

Tenemos que entender que una gran parte de la necesidad de la sharia es el deseo de limitar el libre ejecutivos. Eso es como un impulso que los estadounidenses deben compartir. También sabemos libremente el poder hace un mal trabajo de gobernar. Así que tenemos que mantener esto en mente, y cuando nos alentar la democratización en el mundo musulmán, que debía concentrarse en sentido imperio de la ley, muy a diferencia de lo que nuestra política ha sido recientemente en el Pakistán. En la última crisis, no hemos hecho lo suficiente para dejar claro a Musharraf Pakistán y más en general que no podemos tolerar Musharraf suspensión de la constitución y disparando los jueces de la Corte Suprema, incluso si es justo que se preocupados por el aumento del islamismo En el Pakistán. No es claro cómo Musharraf cerrar secular de la sociedad civil está ayudando a protegerse frente a la subida Islámica. Por el contrario, cuando el público ve secular de la sociedad civil que se cerró, que sólo alienta a los ciudadanos a su vez al Islamismo como la única alternativa viable para el gobierno.

¿Cuál fue el error durante su mandato ayudando a la Autoridad Provisional de la Coalición escribir una nueva constitución iraquí?

El pecado original de la invasión fue realmente destruir el estado iraquí y permitir que se derrumbe y luego marca que aspira a crear nuevas instituciones-de la nada. Me tomó un rato para darse cuenta de cuán totalmente las estructuras estatales se ha ido. Le tomó un tiempo todo el mundo, incluidos los iraquíes, a esta cifra. Luego, cuando se formaron los partidos políticos y cuando se celebraron elecciones, lo que ocurrió bastante eficiente, y se ha creado una constitución, que pasó relativamente sin problemas, todas estas cosas había una gran cantidad de problemas para el funcionamiento debido a que no tienen las instituciones estatales a través de los cuales podrían Operar. Las lecciones son que las elecciones no son la panacea. La eficacia de las instituciones que necesita para gobernar, y nuestra política debe ser el apoyo a esas instituciones donde se realizará por su propia cuenta.

¿Quién es su público objetivo al escribir para The New York Times Magazine?

Es muy importante para mí que yo llegar a la audiencia académica de mis colegas y el público más amplio de personas que se preocupan por los asuntos constitucionales. En una democracia, los asuntos constitucionales tienen que ser el de preservar todo el público y no sólo a los expertos. Yo lo veo como parte de la responsabilidad de las personas en las universidades para llegar a ese público.

Recientemente escribió un artículo muy personal para el New York Times [ “paradoja ortodoxa”, 22 de julio de 2007] sobre ser rechazado por los judíos ortodoxos que asistió a la escuela para casarse con un no-Judio. ¿Qué reacción hizo que el artículo traer?

Me sentí abrumado por el número de respuestas positivas que recibí de extrañar trimestres, los asiáticos del sur a mormones en Utah, que dijeron que sabían lo que estaba hablando. También me complace realmente conseguir tanta respuesta positiva de las personas dentro de la comunidad ortodoxa, que se alegra me ha ayudado a iniciar una conversación importante el hecho de que existe toda la experiencia merece la pena.

HLS expertos en derecho y economía publicar definitiva Manual

Una de dos volúmenes, 1800 páginas, el estado de la técnica de la encuesta sobre el derecho y la economía, la culminación de cinco años de esfuerzos, acaba de ser publicado en el Manual de Derecho y Economía. El libro fue editado por el profesor Steven Shavell, con el Profesor Louis Kaplow’81 y Kathryn Spier contribuyendo con sus becas.

“Derecho puede considerarse como un conjunto de normas y sanciones jurídicas que en el canal de comportamiento socialmente deseable direcciones-por ejemplo, alentando a las personas a tomar las debidas precauciones para evitar accidentes o por connivencia de disuadir a los competidores para subir los precios”, Shavell y co-editor A. Mitchell Polinsky escribir en la introducción. “Los incentivos creados por el sistema jurídico son, por lo tanto natural objeto de estudio de los economistas. Nuestra esperanza es que estas dos volúmenes Manual fomentará el estudio del sistema jurídico por los economistas. ”

El libro incluye una impresionante gama de temas, incluyendo las bases del sistema jurídico – el derecho de propiedad, derecho de los contratos, la ley de accidentes, litigios, y público en cumplimiento de la ley -, así como otros destacados áreas de la ley, que van desde el derecho de sociedades A la legislación ambiental. Combinado con un enfoque teórico y empírico, el libro también tiene sobre las normas y la ley, el estudio experimental de la ley, la política y la economía y el derecho.

Shavell, Kaplow, y Spier son todos los principales expertos en el campo del derecho y la economía, y están afiliados a la John M. Olin Centro de Derecho, Economía y Negocios en Harvard Law School, un centro de investigación que dirige Shavell.

Seis de HLS ganar prestigio Skadden Becas

Seis estudiantes de la Escuela de Derecho de Harvard y graduados recientes han sido elegidos para recibir el 2008 Skadden Becas para apoyar su labor en el servicio público. Por sexto año consecutivo, los actuales y antiguos alumnos HLS ganó más Skadden becas que los afiliados de cualquier otra facultad de derecho.

“Estos estudiantes y graduados recientes ejemplifican Facultad de Derecho de Harvard el compromiso de servicio público”, dijo Dean Elena Kagan’86, que ha hecho hincapié en la importancia del servicio público desde que soy decano. “Espero que a través del ejemplo dado por nuestros Skadden ganadores, y por un auténtico deseo de dar vuelta, todos nuestros estudiantes harán servicio público una parte vital de su vida y su carrera.”

Los seis estudiantes que iniciarán sus trabajos de interés público el próximo otoño: Elizabeth Cho’08, Dan Farbman’07,’08 Ho Lam, Dan Klaff’08, Grace Spulak’08,’08 y Brandon Weiss.

Descrito como un “Cuerpo de Paz jurídico” por el Los Angeles Times, Skadden el programa de becas fue creado por la firma de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom en 1988 en reconocimiento de la necesidad de una mayor financiación para graduarse los estudiantes de derecho que deseen De dedicar su vida profesional a la prestación de servicios jurídicos a los pobres.

La beca ofrece un salario más 46000 dólares de beneficios durante un año, con la expectativa de la renovación por un segundo año. Para aplicar, los estudiantes deben crear sus propios proyectos a las organizaciones de interés público con la ayuda de al menos dos abogados.

En los últimos 20 años, el programa de becas de Skadden ha financiado más de 500 graduados de la escuela de leyes judiciales y empleados a trabajar a tiempo completo para los programas de promoción y jurídica. Desde el inicio del programa, casi el 90 por ciento de los becarios se han mantenido en el interés público o el trabajo en el sector público.

Ferrell sirve como presidente del Congreso inaugural de Asia Intercambio

Facultad de Derecho de Harvard Profesor Allen Ferrell’95 se desempeñó como presidente del Congreso de Intercambio de Asia en Singapur el mes pasado. La conferencia inaugural tuvo por objeto el fomento de una mayor colaboración entre los comerciantes y los inversores en las bolsas de valores de Asia.

Como presidente, Ferrell presentó un panorama general de la singular problemática de los intercambios de Asia. Los dirigentes empresariales de todo el mundo se ocupaba de las maneras de aumentar la consolidación de los mercados a lo largo de dos días de reunión.

Los temas examinados figuraron la tecnología en los lugares de negociación, con una lista de requisitos para pequeñas y medianas empresas, los pros y los contras de consolidación del cambio, y la creación de un rentable infraestructura de compensación y liquidación.

Ferrell es el profesor Harvey Greenfield de la Ley de Valores en HLS. Ha escrito varios artículos académicos acerca de la ley de valores y la administración de empresas. Afiliados a la John M. Olin Centro de Derecho, Economía y Negocios, Ferrell es la enseñanza de valores Reglamento en el plazo de invierno y un seminario titulado El Venture apoyado por el período inicial de la empresa. Junto con su J.D. de HLS, titular de un B.A. M.A. y de la Universidad Brown y un doctorado En Economía de MIT.

Neuman, teniendo Armstrong silla, aboga por ‘mundial debido proceso’

¿Qué derechos constitucionales, en su caso, hacer los extranjeros tienen cuando los Estados Unidos los actos en contra de ellos fuera de sus propias fronteras? Profesor Gerald Neuman’80 dirigida esa pregunta en una conferencia de marcado 2 de Diciembre su nombramiento como J. Sinclair Profesor de Armstrong Internacional, de Relaciones Exteriores, y Derecho Comparado.

“Gerry del trabajo es inmediatamente reconocible por su incisiva y penetrante análisis”, dijo Dean Elena Kagan’86, en su introducción de Neuman. “Él aporta el brillo y la precisión de un matemático a algunas de las preguntas más enmarañada de nuestro tiempo, que también son algunas de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo. Como abogado y como estudioso, que ha realizado el trabajo de verdad Consecuencia fundamental “.

En su conferencia, Neuman, que se unió a la facultad HLS en el 2006, pasó revista a la escasa jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación extraterritorial de la Constitución, y criticó la opinión de algunos juristas que “los extranjeros fuera de nuestras fronteras no tienen derechos que son constitucionalmente Obligado a respetar. “En lugar de ello, dijo Neuman, que está a favor de la elaboración de una doctrina que se refiere a él como” el debido proceso mundial “.

Neuman ha trazado la doctrina a un acuerdo por la Justicia John Harlan 1957 en un caso, Harlan en la que sugirió que la investigación debe centrarse adecuada en cada caso sobre si la aplicación de un determinado derecho en determinadas circunstancias en un lugar de ultramar sería “impracticable y anómala ‘. Si es así, el derecho no debe ampliarse; de no ser así, debería aplicarse.

Si bien la doctrina adolece de “indeterminación” y otros problemas, dice Neuman, vale la pena explorar más allá y refinado.

Armstrong La cátedra se creó en 1996 por la Fundación Reed en honor de su director y tesorero, J. Sinclair Armstrong «41. La Fundación Reed apoya programas en las artes y la educación, así como los servicios sociales y los derechos civiles, y dotado Armstrong la silla con el fin de establecer una cátedra de internacional, exterior y de derecho comparado con un preferido centrarse en los derechos individuales.

Decisión de la Corte canadiense influenciada por HLS investigación y el testimonio de expertos

Facultad de Derecho de Harvard Profesor Clínico Deborah Anker y estudiantes de la Clínica de Inmigración y Refugiados y el Programa Internacional de los Derechos Humanos de Harvard Clínica celebra una victoria esta semana cuando el Tribunal Federal de Canadá revocó un acuerdo que permitía a Canadá para devolver cruce de los solicitantes de asilo en su territorio De los Estados Unidos. Un informe escrito por HLS estudiantes y testimonios de expertos por Anker informó a la decisión del Tribunal.

“Los refugiados y los solicitantes de asilo se encuentran entre las poblaciones más vulnerables y con demasiada frecuencia sufren sistemática falta de respeto por sus derechos humanos más básicos”, dice Anker. “La decisión en este caso es una importante reafirmación de las normas y obligaciones internacionales de los refugiados en que se basa la Tortura y los Convenios por los cuales los Estados Unidos y otros países han expresado su consentimiento en obligarse”.

En una decisión histórica, la Corte de acuerdo con HLS y otros expertos, la conclusión de que la aplicación de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos se enfrentan a un riesgo inaceptable de la deportación. Como resultado de ello, el Tribunal falló en contra de la seguridad del Tercer Acuerdo, que se puso en práctica por ambos los EE.UU. y Canadá, hace tres años este mes.

La política de las fuerzas de refugiados de los reclamantes a buscar protección en el primer país de que lleguen – ya sea los EE.UU. o Canadá. Desde la aplicación de la política en 2004, el Canadá acepta pocos los solicitantes de asilo que han llegado a través de los EE.UU.

Clínica estudiantes Efrat Arbel LL.M. ’07, Un S.J.D. Candidato, Kristin Hicks’08,’08 y Seth Kipp han participado en la investigación y que representa el principal demandante en la causa, que inicialmente se negó el asilo en los EE.UU. y que no podían entrar en el Canadá a causa de la seguridad del Tercer Acuerdo. Hicks y Kipp están ahora en representación de la demandante en una demanda de EE.UU. volvió a abrir solicitud de asilo.

Mejora la Escuela de Derecho de la ayuda financiera del programa

Facultad de Derecho de Harvard ha anunciado mejoras en el programa de ayuda financiera general, que incluyen los siguientes:

* Los fondos disponibles para becas de ayuda para los dos y el JD LL.M. Programas aumentará en un 8%.
* Por segundo año consecutivo, la base de préstamos ha disminuido. Ahora será fijado en 20000 dólares, por debajo de los $ 22200 en el año en curso y $ 23300 hace un año. Esta disminución debe ayudar a estabilizar o reducir el crecimiento de JD estudiante de la deuda, sobre sus tres años en la Escuela de Derecho.
* La tasa de interés para nuevos préstamos de la Facultad de Derecho celebró fondos de los préstamos se reducirá. Mientras que la tasa todavía no se ha establecido, será comparable a la favorable Federal de Préstamos Directos, que actualmente se calculan en aproximadamente 7%.
* El estudiante expensas del presupuesto se ha fijado en 42950 dólares, un 3,6% de aumento.
* La asignación de verano se ha incrementado en un 16,8% – hasta $ 6660 – para hacer frente a los aumentos sustanciales en los costos de transporte y la vivienda.
* Un préstamo elegible LIPP se ha establecido para ayudar a los estudiantes para entrevistar a clerkships. Los estudiantes pueden solicitar en el otoño, al comienzo del proceso de la entrevista, durante un máximo de $ 3000.
* El estudiante mínima contribución que se espera de los estudiantes se ha reducido de $ 2500 a $ 2000.

Facultad de Derecho de Harvard se expande pionero programa de perdón de préstamos

Dean Robert C. Clark ha anunciado una amplia expansión de la Facultad de Derecho de Harvard del programa de perdón de préstamos, lo que lo hace uno de los más generosos programas de su tipo en el país.

La Escuela del Plan de Protección de Bajos Ingresos (LIPP), el programa más antiguo de su tipo en el país, perdona préstamos para HLS graduados que trabajan en empleos relacionados con la ley y que están luchando con un alto nivel de educación obligaciones de la deuda. Facultad de Derecho de Harvard estudiantes se gradúan con un promedio de la escuela de leyes nivel de deuda de aproximadamente $ 70000.

En virtud de las nuevas directrices, los ex alumnos que ganan menos de $ 31000 – el nivel de sueldos para muchos proveedores de servicios jurídicos y abogados de la administración local – recibirán el perdón completo de préstamo.

Otra de las grandes preocupaciones de los ex alumnos con la reforma de los niños – el programa ha aumentado la dependencia de los subsidios, la ampliación de la cobertura de la licencia parental, y la ampliación de beneficios para los ex-alumnos que trabajan en régimen de tiempo parcial después de tener hijos.

La Escuela también ha aumentado el límite máximo de salario para los ex alumnos para ser elegible para el perdón de préstamos de US $ 51000 a US $ 72000. Este aumento se destina a mantener los ex alumnos, como los que están prestando el servicio público como los empleados del gobierno federal o como ejecutivos de organizaciones de interés público, de ser obligados a abandonar abruptamente el programa LIPP.

Otros cambios incluyen una nueva cobertura de los préstamos relacionados con los gastos de clerkships judicial y de trabajo, y la reducción de la tasa de interés de los préstamos LIPP.

“Estoy muy contento de que la Escuela de Derecho de Harvard es capaz de hacer estos cambios positivos para su programa de préstamos perdón”, dijo el decano Robert Clark. “Estoy muy agradecido a los numerosos fieles graduados cuyo apoyo firme y las hace posibles”, dijo.

Durante el último año y medio, la Escuela de Ayuda Financiera Comité ha trabajado en conjunto con los estudiantes y como parte de la Escuela del Proceso de Planificación Estratégica para construir un programa más fuerte LIPP. Sus recomendaciones, aprobadas por Dean Clark, son los siguientes.

Facultad de Derecho de Harvard LIPP establecido en 1978 como el primer programa de su tipo en el país. En 1987 el difunto James Dean Vorenberg ampliado el programa, por lo que es uno de los más generosos programas de su tipo en el país.

Más de 250 ex alumnos se benefician de LIPP mientras prestaba servicios como, entre otros, de distrito y del estado abogados, defensores públicos, empleados de agencias federales, los proveedores de servicios jurídicos, judiciales y empleados. La LIPP los costos del programa Escuela de Derecho de Harvard más de $ 1,5 millones por año.

Abram Chayes, 77

Profesor de Derecho Internacional Abram Chayes, 77, que desempeñó el cargo de la administración Kennedy el jefe de los servicios internacionales de abogado en el momento más álgido de la Guerra Fría y que se enseñan en la Escuela de Derecho de Harvard durante más de cuatro décadas, falleció el domingo, 16 de abril en el Brigham and Women’s Hospital de Boston en Complicaciones de cáncer de páncreas. Fue un residente de Cambridge, Massachusetts.

“Abram Chayes fue una de las figuras dominantes en la enseñanza y el derecho internacional de becas en el último tercio de siglo”, dijo Dean HLS Robert C. Clark. “Fronteras energía, la brillantez intelectual y el compromiso caracteriza a los estudiantes su carrera como maestro.”

“Abram Chayes su carrera dedicada a la construcción y el mantenimiento de un orden jurídico internacional eficaz – de control de las armas para la prevención de los conflictos”, dijo el profesor HLS Anne-Marie Masacre. (Masacre homenaje al Profesor Chayes.)

FAN dice el profesor Philip Heymann: “Para Abe problemas estaban allí para dar alegría a la gente que tratábamos. Largo de los años los equipos de la maravillosa gente trabajaría bajo su tutilatge. Sus temas son tan amplios como los problemas humanos: los aspectos jurídicos de la Cuba Crisis de los misiles, la transformación del papel de los tribunales en un litigio masivo; innovaciones en la educación jurídica de las nuevas formas de enseñar a las empresas nuevas formas de comprensión del derecho internacional a una visión unificada del primer año de educación jurídica; presionando el caso legal en contra de la minería de nuestro secreto puertos de Nicaragua Durante el período sandinista, y explorar cómo la ONU podría participar en el mantenimiento de la paz y de mantenimiento de la paz en zonas conflictivas de la mayoría del mundo. Estos son tremendamente diferentes temas. En su capacidad para llevar su arte a las nuevas formas, Picasso fue nuestro. En su capacidad Para transmitir la energía, que era nuestro Michael Jordan. Hizo que desea ser abogado por el puro placer de la creación de nuevas formas de abordar los problemas humanos. Fue una corriente eléctrica que usted siempre puede usted mismo enchufe en el caso de las baterías de su entusiasmo se Morir. ”

Chayes nació el 18 de julio de 1922 en Chicago.

Recibió su A.B. Magna cum laude, Phi Beta Kappa, de Harvard en 1943.

Al graduarse, se unió al esfuerzo de guerra. De 1943 a 1946 sirvió Chayes con el Campo de Artillería en Francia, Holanda, Alemania y Japón. Fue dado de alta con el grado de capitán y volvió a Harvard.

Él y Antonia Handler se casamos el 24 de diciembre de l947.

Recibió su Bachiller en Derecho Magna cum laude de la Escuela de Derecho de Harvard en 1949. Se desempeñó como editor de la nota y luego presidente de la Harvard Law Review. Chayes Sears recibió el Premio, otorgado a los dos mejores estudiantes en el primer y segundo año clases, y el Diploma Fay, otorgado al estudiante con el más alto promedio general en los tres años de estudio.

Después de la escuela de derecho, Chayes se desempeñó como Asesor Jurídico Chester Bowles Gobernador de Connecticut entre 1949 y 1951. A continuación, fue a Washington, DC, en calidad de Asesor General Asociado del Presidente de la Comisión de Política de Materiales 1951 1951 1952, y en calidad de asociado con Covington & Burling en Washington, DC, de 1952 a 1955.

Regresó a Cambridge en 1955 para unirse a la Escuela de Derecho de la facultad como profesor asistente, convirtiéndose en profesor de derecho en 1958.

Profesor Chayes fue uno de los grupo inicial de profesores de Harvard que trabajó en la tarde l950s Presidente Kennedy en la campaña. Era el jefe de personal y llevar persona ponente de la Convención Democrática plataforma l960, y durante el otoño de 1960 fue una de las cuestiones principales asesores de la campaña de Kennedy.

En 1961, el Presidente Kennedy Chayes sumado a la Nueva Frontera, que actúa como asesor jurídico de los EE.UU. Departamento de Estado. Durante la administración Kennedy, que desempeñó un papel importante en el desarrollo de la posición de los Estados Unidos en la crisis de Berlín de 1961, la crisis de los misiles de Cuba de 1962, la limitada Tratado de prohibición de los ensayos de l963 (que prohíbe los ensayos nucleares atmosféricos), y la Establecimiento de Comsat (el sistema de comunicaciones por satélite) durante la administración Kennedy. Él es el autor de un libro sobre la crisis cubana en l974: La crisis de los misiles cubanos,
International Crisis y la función del derecho (Oxford University Press l974; segunda edición, l987).

Sostuvo varios casos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la Corte Mundial-tanto durante como después de su servicio en la Administración de Kennedy Departamento de Estado.

En 1964, se fue a la firma de abogados de Ginsburg & Feldman en Washington, DC, antes de venir de nuevo a la Escuela de Derecho en 1965. En 1976 se convirtió en el Felix Frankfurter Profesor de Derecho, y en 1993 se convirtió en el Felix Frankfurter Profesor de Derecho, Emérito.

Después regresó a Chayes Profesor Facultad de Derecho de Harvard, continuó su trabajo en los asuntos internacionales. Él era un asesor de política exterior de l968 a la campaña presidencial del Senador Robert F. Kennedy. Durante el período l969-l972, el profesor Chayes autor de varios artículos sobre control de las armas nucleares y co-autor de un libro con Jerome Wiesner, Presidente Kennedy de Ciencias Asesor, sobre los misiles antibalísticos y de política estratégica. Profesor Chayes aconseja Democrática miembros de la Cámara de Senadores en el debate de los principios de más de l970s ABM despliegue y fue un firme defensor del Tratado ABM de l972 que impone estrictas limitaciones de la lucha contra el desarrollo y el despliegue de misiles de los Estados Unidos y la Unión Soviética.

En l972, el profesor Chayes fue uno de los principales asesores de política exterior a la campaña presidencial del Senador George McGovern, y de l976, fue un asesor de política exterior a la campaña presidencial de Jimmy Carter Gobernador.

Durante la tarde l960s y l970s, Profesor Chayes desarrollado un nuevo curso de derecho internacional en Harvard y coautor de un libro ampliamente utilizado, Proceso Jurídico Internacional. También ha impartido clases de procedimiento civil y el autor de un artículo ampliamente citado en la Harvard Law Review sobre el poder de recuperación de la judicatura y los tribunales la capacidad de hacer frente a difíciles problemas sociales nacionales.

En los l980s, Profesor Chayes continuación a pasar un tiempo considerable en cuestiones de derecho internacional, que van desde la Guerra Fría a las cuestiones del medio ambiente y comunicaciones. Después de la divulgación de la minería de los puertos de Nicaragua por los Estados Unidos, lo que plantea importantes cuestiones de derecho internacional, el profesor Chayes argumentó, en nombre del Gobierno de Nicaragua en
Su caso contra los Estados Unidos en la Corte Mundial, que determinó que la minería viola el derecho internacional. Durante el mismo período, el profesor Chayes También escribió varios artículos sobre la cuestión de si la Administración Reagan la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI) es permisible en el marco del Tratado ABM de l972; Profesor Chayes considera que las pruebas o de las
Despliegue fueron excluidos por el tratado.

En abril de 1999, se convirtió en profesor Chayes de abogado a McDermott, Will & Emery, donde continuó su práctica en el derecho internacional. En McDermott, dirigió el equipo de abogados para demandar Slobodon Milosevic en tribunales de los EE.UU. de genocidio en Kosovo. Entre septiembre de 1999 y febrero de 2000, se desempeñó como miembro de la Comisión Jurídica Internacional de Expertos nombrado por el Primer Ministro de Bosnia-Herzegovina para investigar y hacer recomendaciones para luchar contra la corrupción en Bosnia.

A lo largo de los l990s y hasta su última enfermedad, el profesor Chayes se mantuvo activa y permanente de enseñar en la Escuela de Derecho de Harvard, co-autor de varios libros con su esposa, Antonia Handler Chayes, el ex Secretario de la Fuerza Aérea en la Administración Carter, y Autor de numerosos artículos sobre la gestión de los conflictos en la ex bloque oriental, de mantenimiento de la paz internacional, y sobre el cumplimiento de los tratados internacionales. Sus publicaciones incluyen: El Proceso Jurídico Internacional (Little, Brown, 1968, 1969) (con Ehrlich T. y A. Lowenfeld), y La Nueva Soberanía: Cumplimiento de los Acuerdos de Regulación Internacional (Harvard University Press, 1996 y 1998) con Antonia Handler Chayes. Bibliografía.

Fue miembro del Comité Directivo del Programa sobre Negociación, y Co-Director del Proyecto de PON Internacional sobre Cumplimiento y Resolución de Conflictos. Continuó su labor en el derecho ambiental internacional, de enseñanza y de servicios en el grupo interdisciplinario de Harvard sobre el cambio climático.

Fue el Coordinador de los “medios de comunicación capítulo” de la Comisión Consultiva Nacional sobre Trastornos Civil entre octubre de 1967 a marzo de 1968. Fue miembro de la Energía Nuclear estudio de la política, de 1976 a 1977. Chayes se Fideicomisario de la Fundación Mundial de la Paz en 1977. Sirvió en la Junta Asesora de la Alianza de Abogados para el Control de las Armas Nucleares. Fue Presidente del Instituto de Representación Pública en la Universidad de Georgetown Law Center, y que también ha sido Vicepresidente de la Albert Einstein Premio de la Paz de la Fundación.

De 1985 a 1986 fue profesor visitante a través del Programa de Estudiante Visitante Kistiakowsky con la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, y en 1985 fue becario de Rubin en la Columbia Law School.

Chayes fue un Fellow de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, y miembro vitalicio de la American Law Institute, y miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional.

Enseñó, entre otros, los cursos de Derecho Internacional, Procesal Civil, Derecho Internacional del Medio Ambiente y las instituciones, de Mantenimiento de la Paz Internacional, y de Introducción al Derecho Americano.

En 1999 recibió la Facultad de Derecho de Harvard Premio de la Asociación (HLSA). El HLSA Award, el más alto honor otorgado por la Asociación, reconoce sostenido o extraordinario servicio a la profesión jurídica y la Facultad de Derecho de Harvard, así como las contribuciones para el bienestar público que ejemplifican los valores de la Facultad de Derecho de Harvard. Él recibió el premio por su desempeño como una “fuente de inspiración y maestro distinguido estudioso, defensor de los derechos soberanos de las naciones y la protección del medio ambiente mundial, [y] amado mentor de generaciones de estudiantes de Derecho de Harvard.” La Facultad de Derecho celebró su carrera con dos días de mesas redondas y eventos referentes a las cuestiones de derecho internacional en Abril 23-24, 1999.

Recibió el Doctorado en Derecho En 1987, de la Syracuse University College of Law. En 1996 recibió el Premio de la Paz de promoción, con su esposa, Antonia Handler Chayes, de la Massachusetts Abogados capítulo de la Alianza Mundial para la Seguridad.

Él deja a su esposa, Antonia Handler de Cambridge, MA y Canaan, NY; cinco hijos, Eva Lyman Chayes de Los Angeles y Baja California, México, Gail Chayes Lyman de Los Angeles, Baja California, México, Kansas, y Roxbury, Massachusetts, Sarah Chayes, corresponsal Europea, la Radio Nacional Pública, de París, Francia, Lincoln Chayes, catedrático de Física Matemática, UCLA, de Los Ángeles, y Angelica Chayes Swenson de Canaan, Nueva York; una hermana, Judith Nieman de Baltimore, y ocho nietos .

El entierro será privado. Un servicio conmemorativo será celebrado en la Universidad de Harvard en una fecha posterior.

Zolt nombrado director del ITP

Eric Zolt ha sido nombrado Director de la International Tax Program en Harvard Law School, profesor visitante de derecho, y John Harvey Gregorio Profesor de Organizaciones Mundial efectiva el 1 de julio de 2000.

Zolt la investigación y la enseñanza en los intereses individuales, corporativos y de la tributación internacional, y los sistemas fiscales de las economías en transición. En la actualidad es Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la UCLA. Profesor Zolt ha recibido varios premios en la enseñanza de la UCLA, entre ellos el Premio Rutter Distinguidos para la Enseñanza y la UCLA Distinguidos del Premio de la Enseñanza.

“Eric Zolt es uno de los principales expertos en el diseño de los sistemas tributarios de los países en desarrollo y países en transición hacia una economía de mercado”, dijo el decano Robert C. Clark. “Su experiencia en la práctica privada, académicos, al servicio de un gobierno y lo convierte en una excelente elección para dirigir el Programa Internacional de Tributación”.

La misión educativa de la Facultad de Derecho de Harvard International Tax Program (ITP) es proporcionar a los futuros dirigentes y fiscales asesores de la política fiscal de países de todo el mundo con la mejor disposición de posgrado interdisciplinario en la educación fiscal. El programa está diseñado de manera que las consecuencias jurídicas, económicas, administrativas y de los aspectos de la fiscalidad son cada considerarse en el contexto de un país en el desarrollo económico y social. Esta perspectiva interdisciplinaria es especialmente importante, ya que los graduados del Programa para avanzar de nivel superior de asesoramiento fiscal posiciones.

El Programa busca profesionales de impuestos de los países desarrollados y en desarrollo que participan en la formulación y aplicación de políticas fiscales, la redacción de la legislación fiscal, la negociación de tratados fiscales, y la gestión de las administraciones fiscales. Los más fuertes candidatos han demostrado un interés en el servicio público o en la universidad la enseñanza y la investigación. La amplia variedad de países representados en cada clase que garantiza la exposición a una diversidad de los sistemas de impuestos y fiscal. El profesional de los estudiantes, que incluyen el derecho, economía, contabilidad, tecnología de la información, y de la administración pública, contribuyen también a una diversidad de perspectivas.

Desde la fundación de la ITP a mediados de los años 1950, más de mil funcionarios de gobierno, profesores universitarios, investigadores y representantes de organizaciones internacionales de más de 100 países han completado el Programa. Muchos distinguidos ex alumnos de la ITP han servido a su país como ministros y viceministros de finanzas, directores y comisionados de los ingresos, los auditores generales, económicos secretarios, jueces, y otros altos funcionarios de gobierno y asesores.

Zolt ha sido profesor visitante en Yale Law School, New York University School of Law, y Aoyoma Gakuin en Tokio, Japón. Desde 1989 hasta 1992, Zolt sirvió en la Oficina de Política Fiscal, el Departamento del Tesoro, primero como Consejero Adjunto de Impuestos Legislativo y luego como Director de Tesorería del Programa de Asesoramiento de Impuestos para Europa oriental y la ex Unión Soviética. Trabajo con el Departamento del Tesoro de los EE.UU., el Banco Mundial y el FMI, que ha prestado asistencia técnica en la reforma de los sistemas fiscales en más de 25 países. Antes de comenzar la enseñanza de la UCLA en 1985, Zolt fue socio en la oficina de Chicago de Kirkland & Ellis.

Obtuvo un JD de la Universidad de la Escuela de Chicago de la Ley, un MBA de la Universidad de Chicago Graduate School of Business, y una licenciatura En Economía por la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Profesor Gary Abajo, 64

Guia de servicios públicos abogado, fundador de la Escuela de Derecho de Harvard Clínica de los programas de educación jurídica

Guia interés público Facultad de Derecho de Harvard el Profesor Gary Abajo, fundador y ex director de la facultad de Derecho de Harvard ¹ s Programas Clínicos, falleció el 13 de abril de 2000, de paro cardíaco en el Mount Auburn Hospital de Cambridge. Fue un residente de Boston.

Abajo era un especialista en las áreas de interés público la ley y el derecho y la pobreza se consideraba como uno de los fundadores de la moderna clínica de educación jurídica. En Harvard Abajo inauguró un nuevo modelo de formación jurídica clínico en el que un gran número de estudiantes están expuestos a ejercicios simulados y amplia parte práctica, bajo la dirección de la Escuela de Derecho de los profesores y abogados con experiencia, en el uso de las instalaciones en las comunidades locales.

Fue co-fundador (con su esposa, la Escuela de Derecho de Harvard Profesor Jeanne Charn) de la clínica y un instructor en el Hale y Dorr Legal Services Center of Harvard Law School (la cual es dirigida por Charn), la Escuela principales clínica jurídica, que se encuentra En el barrio de Jamaica Plain de Boston. Bajo el liderazgo de Abajo, la Escuela Clínica de los Programas desarrollados a partir de dos cursos (impartidos por Abajo) y tres supervisores clínicos a más de 20 cursos con más de 35 supervisores, y abarca unos 450 estudiantes que representan a más de 5000 clientes al año en el Centro, El Instituto de Justicia Penal, organizaciones estudiantiles práctica, y fuera de los organismos.

“Gary Abajo fue un hombre notable y una enorme y positiva influencia en la formación jurídica y el servicio a los pobres”, dijo Dean HLS Robert C. Clark. “Facultad de Derecho de Harvard ha perdido a uno de sus más distinguidos profesores”.

“Gary Abajo la carrera, de principio a fin, se centró en el servicio público, y de su extraordinario talento ayudó a los clientes legales que enfrenta la pérdida de la vida, la libertad, y la propiedad en las salas en toda América”, dijo el profesor Charles Ogletree HLS, el actual Director de la HLS programas clínicos.

“La profesión de abogado y de los que debe luchar para ser servido por nuestro sistema de justicia han perdido a un gran maestro y un ardiente defensor”, dijo Hale y Dorr Presidente John Hamilton, Jr, que era de clase Abajo en la FAN. “Fue un gran privilegio haber colaborado con él a través de la Hale y Dorr Centro de Servicios Jurídicos de la Facultad de Derecho de Harvard.”

Abajo nació el 9 de junio de 1935, en la ciudad de Nueva York.

De 1962 a 1965 desempeñó el cargo de director adjunto de la Agencia de Asistencia Jurídica para el Distrito de Columbia, donde él y sus colegas se enfrentan una enorme carga de trabajo sin formación. “Hemos descubierto la mejor educación jurídica América tenía que ofrecer no nos enseñan cómo conseguir alguien de un bloque celular”, le dijo el Boletín de Derecho de Harvard.

Luego se unió a la Organización de Planificación Unidos en Washington, DC, un grupo de la organización de la comunidad, y se desempeñó como director administrativo en el año 1965 y como director ejecutivo adjunto de 1965 a 1968.

Abajo se desempeñó como subdirector de Asistencia Legal Rural de California de 1966 a 1968, donde trabajó en la organización de la comunidad y la asistencia jurídica a los trabajadores agrícolas migrantes en el Valle de San Joaquín. Abajo del trabajo le llevó en contacto con César Chávez de la United Farm Workers y en conflicto con el entonces gobernador de California Ronald Reagan.

Abajo se desempeñó como Profesor Asociado de Derecho en la Universidad del Sur de California, Escuela de Derecho de 1968 a 1971. Continuó su trabajo con la United Farm Workers y añadió nuevos clientes, entre ellos el Partido de las Panteras Negro.

Abajo se unió a la facultad de Harvard en 1971 como profesor visitante de derecho. Se convirtió en profesor de derecho en el año 1972 y Louis D. Brandeis Profesor de Derecho en 1993. Se desempeñó como Director de la Facultad Clínica Programas de 1992 a 1996.

En 1993, la Escuela de Derecho dedicó una ubicación permanente para Abajo del Centro de Servicios Jurídicos, que fue adquirido y restaurado con el apoyo de 2 millones de dólares de regalo de la empresa, Hale y Dorr, y sus socios que eran graduados de la Escuela de Derecho.

Abajo de publicaciones de incluir Lawyering El Proceso (con Bea Moulton) en 1978, Historias de Derecho (con Martha Minow) en 1996, y la responsabilidad profesional: Materiales para la instrucción clínica en la Ley (con Bea Moulton) en 1982, y numerosos artículos en revistas jurídicas. Bibliografía

Fue miembro de numerosas juntas directivas y organizaciones. Fue consultor del Consejo de Educación Jurídica y Responsabilidad Profesional, la Organización de Planificación de Defensa Legal y de la vecindad del Proyecto de Programa Legal en Washington, DC, el Children’s Defense Fund, y la Corporación Nacional de Servicios Jurídicos. Él era un miembro de la junta directiva de la Comunidad Centro de Justicia, la Corporación de Desarrollo Rural, Instituto Vera de Justicia, el Centro de Abogacía de Massachusetts, y la Gran Boston Legal Services.

Recibió numerosos premios entre ellos: Causa Común de 1997 1996 1996 1995, la Asociación Americana de Escuelas de Derecho Premio Pendiente de Enseñanza Clínica, en 1985, el Consejo Nacional de Asistencia Jurídica y la Asociación de Defensa de Reginald Heber Smith Award por su destacada contribución al Movimiento de Asistencia Jurídica en los Estados Unidos en 1968, y el Distrito de Columbia Colegio de Abogados de Jóvenes Abogados de la adjudicación en el año 1964.

Él deja a su esposa, Jeanne Charn; Douglas hijos de Cambridge, Massachusetts, y David; hija Courtenay Kettleson de Medford, Massachusetts; Helaine Gould y hermanas de Manhasset, Nueva York, Bonnie y Abajo de la ciudad de Nueva York.

El entierro será privado. Un servicio conmemorativo será celebrado en la Universidad de Harvard en una fecha posterior. En lugar de flores, las donaciones pueden ser hechas en su nombre por el de la caridad de los donantes de la elección.

Posted in Ley | Leave a Comment »